Europske Snage Solidarnosti

Nastavak provedbe programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti i mjere u slučaju nepredviđenih okolnosti zbog Brexita

Budući da  je odlukom Vijeća Europe od 11. travnja 2019. godine u dogovoru s Ujedinjenim Kraljevstvom (UK) produženo razdoblje iz članka 50. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji do 31. listopada 2019. odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje država članica EU do 31. listopada 2019. godine sa svim pravima i obvezama, ono  i dalje punopravno sudjeluje u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

U slučaju da se sporazum o povlačenju ratificira prije 31. listopada 2019., Ujedinjeno Kraljevstvo će i dalje ispunjavati uvjete za sudjelovanje u oba programa. Povuče li se Ujedinjeno Kraljevstvo iz Unije bez sporazuma o povlačenju, Uredba o izvanrednim mjerama u području programa Erasmus+ utvrđuje da Ključne aktivnosti 1 koje će u tom trenutku biti u tijeku ne moraju biti prekinute čak ni u scenariju bez dogovora. Uredba se primjenjuje na mobilnosti koje počinju najkasnije na dan povlačenja (31. listopada 2019.) u Ujedinjenom Kraljevstvu ili uključuju sudionike iz Ujedinjenog Kraljevstva. Uredba je već na snazi, ali će se primjenjivati ​​samo ako UK napusti Uniju bez sporazuma o povlačenju te će se u tom se slučaju primjenjivati ​​na sve nacionalne agencije i korisnike od datuma koji slijedi nakon datuma na koji se Sporazumi prestaju primjenjivati ​​na Ujedinjeno Kraljevstvo odnosno od 1. studenoga 2019. godine.

Buduće povlačenje Ujedinjenoga Kraljevstva iz Unije ne može se koristiti kao opravdanje za otkazivanje mobilnosti u sklopu Ključne aktivnosti 1 (ili onih koje se tek planiraju započeti) dok je Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek država članica. Korisnici imaju zakonsku obavezu nastavka isplate bespovratnih sredstava sudionicima uključenim u mobilnosti u obrazovanju koje se održavaju u Ujedinjenom Kraljevstvu ili koje uključuju subjekte ili sudionike iz Ujedinjenoga Kraljevstva i koje su počele (ili je njihov početak planiran) do datuma povlačenja.

Komisija pozorno prati događaje oko navedene problematike i ažurirat će često postavljana pitanja o Brexitu kada nove informacije postanu dostupne.

datum objave: 31.05.2019.