Prijavni rok 28.5. – moguće tehničke poteškoće za prijavu projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti

S obzirom na tehničke poteškoće s podnošenjem prijava na prijavnim rokovima u svibnju za program Erasmus+, napominjemo korisnicima da su moguće i tehničke poteškoće pri podnošenju prijava u okviru programa ESS na roku 28.5. Rok za podnošenje prijava je 28.5. u 12 h (podne) po briselskom vremenu.

Savjetujemo da prijavu pošaljete najmanje jedan dan prije zaključenja roka za prijavu kako biste izbjegli moguće tehničke poteškoće, koje se ponekad dogode zbog preopterećenja sustava prilikom podnošenja u zadnji trenutak.

Ako budete imali tehničkih problema pri podnošenju prijava, savjetujemo da pokušate:  

  • otvoriti prijavu u drugom internetskom pregledniku ili browseru (npr. Mozilla)
  • obrisati povijest pretraživanja i kolačiće pomoću CTRL+F5
  • ponovno podnijeti prijavu

Preporučujemo svakako spremiti prijavu u PDF obliku. 

Ako ste već uspješno podnijeli prijavu, molimo provjerite status prijave u sustavu (My applications). Ako se status promijenio i ponovno je u draftu, potrebno je ponovno podnijeti prijavu, slijedeći gornje upute.  

Molimo da tijekom sljedeća tri dana do roka 28.5. pratite obavijesti unutar sustava za podnošenje prijava te naše mrežne stranice ESS - PRIJAVE (europskesnagesolidarnosti.hr) na kojoj će biti objavljene sve potencijalne novosti i relevantne informacije.  

Dodatno molimo proučite smjernice za ispunjavanje i podnošenje elektroničkog obrasca koje se nalaze na Platformi za Erasmus+ i Europske snage solidarnosti (poglavlje SUPPORT, Applicant and beneficiary guides). U tim su smjernicama navedene i upute o tome što učiniti u slučaju tehničkih problema pri podnošenju prijave neposredno prije roka za predaju – u poglavlju Late submission of an application opisana su 3 uvjeta koje morate obavezno zadovoljiti da bi prijava bila prihvaćena u slučaju da je zbog tehničkih poteškoća ne uspijete predati prije isteka roka.

Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju.

Odjel za Europske snage solidarnosti

datum objave: 26.05.2021.