Europske Snage Solidarnosti

ESS ambasadori

ESS ambasadori

U 2019. godini Agencija za mobilnost i programe Europske unije pokrenula je mrežu ESS ambasadora čija je uloga promidžba Programa i pružanje podrške svim potencijalnim  i postojećim korisnicima Programa.

 

Ambasadorsku mrežu čine  organizacije s velikim iskustvom u provedbi Erasmus+ i ESS projekata koje mogu savjetovati sve one koji žele postati korisnici Programa kao i one koji to već jesu, ali trebaju neki vid pomoći.

 

Želite li dobiti odgovor na konkretno pitanje, pomoć u pripremi projekta ili posavjetovati se s nekim tko ima provedbeno iskustvo, slobodno se obratite jednom od niže navedenih ambasadora.

Amazonas

Amazonas

 

Adresa e-pošte: info@amazonas.hr

 

Udruga Amazonas grupna fotografija tridesetak ljudi

 

O udruzi: Osnovani smo  2004. godine s ciljem poticanja osobnog razvoja mladih te društvenih promjena putem pokreta, stvaralaštva i suradnje. Organiziramo aktivnosti za aktivno provođenje slobodnog vremena, razne kulturne aktivnosti, promičemo volonterstvo i uključivanje u lokalnu zajednicu, organiziramo nastupe, radionice, seminare, festivale i tribine. Kroz vještinu capoeire promičemo zdrave životne stilove, nenasilje i izgradnju mira.

 

Moto: Pronađi svoj ritam!

 

Naša snaga: inkluzivnost, transformacija i inovativnost

 

Što nas je motiviralo da postanemo ESS ambasadori?

Boravak volontera iz drugih zemalja otvorio je našu lokalnu zajednicu prema drugima i drugačijima. To je jedna od najvažnijih dobrobiti Programa koju želimo podijeliti s drugim organizacijama. Osim znanja i stečenog iskustva želimo podijeliti i brojne izazove i poteškoće na koje smo sami nailazili. S iskrenom i otvorenom međusobnom podrškom zajedno možemo više i bolje!

Carpe diem

Carpe diem

 

Adresa e-pošte: igor@carpediem.hr

 

sudionici slušaju prezentaciju

 

O udruzi: Osnovani smo 2005.g. s ciljem unaprjeđivanja kvalitete života, doprinosa općoj dobrobiti zajednice te poticanja i razvoja kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih. Provodeći razne  programe i projekte potičemo mlade da budu aktivni građani i kreatori aktivnosti koje utječu na poboljšanje života u našoj zajednici.

 

Što nas je privuklo u program Europske snage solidarnosti?

Program osigurava internacionalnu dimenziju naših aktivnosti i programa pa mladi imaju priliku upoznati vršnjake iz drugih zemalja i zajedno s njima učiti. Ohrabreni dolascima volontera iz inozemstva i "naši mladi" odvažili su se iskoristiti mogućnosti mobilnosti i tako stekli jedinstvena iskustva kojima su obogatili sebe, našu organizaciju i zajednicu.

 

Moto: Carpe Diem - iskoristi dan!

 

Naša snaga: Tim kreativnih, odvažnih, sposobnih i inovativnih ljudi kojima je zajednički cilj napredak društva.

 

Što nas je motiviralo da postanemo ESS ambasadori?

Želimo podijeliti iskustva stečena provedbom projekata koja su nama i brojnim mladima promijenila život. Voljeli bismo da se što više organizacija priključi programu ESS-a i da zajedničkim aktivnostima pridonesemo promjenama.

Eko centar Latinovac

Eko centar Latinovac

 

Adresa e-pošte: ekocentarlatinovac@gmail.com

 

natpis s imenom udruge Eko centar Latinovac

 

O udruzi: Djelujemo od 1995. godine. Naša je vizija  pružiti pozitivan primjer prakse održivog i ekološkog življenja, kvalitetne razvojne ruralne politike koja omogućuje razvoj malog poduzetništva te osigurava uvjete za ostanak mlađe populacije u zajednici.  Misija nam je razvijanje permakulturnih pokaznih imanja, ruralne zajednice i osnaživanje mladih ljudi koji će aktivno raditi na zaštiti okoliša, poticanju kreativnog izražavanja  te razmjeni i širenju znanja i informacija.

 

Što nas je privuklo u program Europske snage solidarnosti?

Sudjelovanje u Programu vrlo je važno za našu organizaciju, ali i za cijelu našu zajednicu. Mi smo postali prepoznatljiviji, sklopili smo brojna nova partnerstva i započeli suradnju s različitim dionicima. Volonteri koji dolaze u našu zajednicu donose nova iskustva, znanja i vještine, obogaćuju i oživljavaju zajednicu, a postiže se i značajna interkulturna dimenzija.

 

Moto: Najbolje vrijeme za posaditi drvo bilo je prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme jest DANAS!

 

Naša snaga: mala zajednica ... veća povezanost ... zajedništvo .... suradnja ... otvorenost .... pristupačnost ....

 

Što nas je motiviralo da postanemo ESS ambasadori?

Provedbom projekata skupili smo puno pozitivnih i lijepih priča, ali i drugih vrijednih iskustava koja želimo dijeliti s drugima. Što se više organizacija uključi u Program, stvorit će se više mogućnosti za lokalno i međunarodno volontiranje naših mladih koji su važan čimbenik u stvaranju solidarnije zajednice.

Mirovna grupa mladih Dunav

Mirovna grupa mladih Dunav

 

Adresa e-pošte: ess@ypgd.org

 

sudionici igraju društvene igre

 

O udruzi: Svojim aktivnostima nastojimo promovirati rad s mladima, poticati ih na razvoj i izgradnju osobnosti, potaknuti kreativnost i aktivni angažman djece i mladih u svim područjima društvenog života te unaprijediti potencijale pojedinaca i društvenih grupa s ciljem razvoja zajednice uopće.

Provodimo programe za djecu i mlade iz područja kulture i umjetnosti, međunarodne suradnje i razvoja, održavamo neformalne edukacije,  informiramo mlade o njihovim mogućnostima i provodimo programe u kojima djeca i mladi uključeni u aktivnosti aktivno pridonose razvoju lokalne zajednice.

 

Što nas je privuklo u program Europske snage solidarnosti?

U program Europske snage solidarnosti privukla nas je mogućnost uključivanja mladih iz drugih zemalja koji svojim volonterskim angažmanom mogu pridonijeti jačanju solidarnosti lokalnih zajednica.

 

Moto: Nikad ne odustaj i budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Uključi se  i djeluj, budi primjer! Zajedno smo jači!

 

Naša snaga: 20-godišnje iskustvo provedbe volonterskih projekata.

 

Što nas je motiviralo da postanemo ESS ambasadori?

Iskustvo, pozitivni primjeri 50-ak provedenih projekata, više od 200 volontera koji su nas inspirirali. Živimo za osjećaj uključenosti svih dionika u programe solidarnosti i želimo dijeliti svoje pozitivne priče i primjere.  Želimo dijeliti snagu solidarnosti koju mladi ljudi iz različitih zemalja donose našim zajednicama.

Romsko nacionalno vijeće

Romsko nacionalno vijeće

 

Adresa e-pošte: esc@rnv.hr

 

mladi drže natpis o EU izborima 2019.

 

O udruzi: Mi smo romska i proromska organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom i unaprjeđenjem položaja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Prioritetna su područja našeg djelovanja rad s mladima i volontersko djelovanje.

 

Što nas je privuklo u program Europske snage solidarnosti?

U Program nas je privukao koncept solidarnosti kao temeljne vrijednosti koju i sami zagovaramo i živimo.

 

Moto: Romi i neromi solidarno i zajedno!

 

Naša snaga: Naša snaga je u solidarnosti i zajedništvu Roma i neroma, hrvatskih građana i međunarodnih volontera!

 

Što nas je motiviralo da postanemo ESS ambasadori?

Čvrsto vjerujemo da su Europske snage solidarnosti jedan od najboljih primjera europskih vrijednosti koje se provode u praksi i omogućuju mladih ljudima da daju svoj osobni doprinos kako bi Europa bila još bolje mjesto za život svih njezinih stanovnika. Svoje iskustvo želimo podijeliti s romskom, ali i širom društvenom zajednicom.

Udruga Mladi u EU

Udruga Mladi u EU

 

Adresa e-pošte: info@mladi-eu.hr

 

mladi oslikavaju zgradu

 

O udruzi: Mi smo nevladina neprofitna udruga osnovana 2008. godine u Šibeniku s ciljem omogućavanja mladima da se okupljaju, iznose svoje ideje i zamisli te da zajednički osmišljavaju kvalitetniji život svih mladih na području Šibenika i okolice. Ciljevi udruge su promicati vrijednosti Europske unije, prava mladih, pružati podršku mladima,  informirati ih i poticati na volonterizam i cjeloživotno obrazovanje.

 

Što nas je privuklo u program Europske snage solidarnosti?

Mogućnost doprinosa lokalnoj zajednici promoviranjem volonterizma, multikulturalizma i mobilnosti.

 

Moto: (Do)živi Europu!

 

Naša snaga: Multikulturalno okruženje koje smo izgradili u svojoj organizaciji.

 

Što nas je motiviralo da postanemo ESS ambasadori?

Želimo dijeliti pozitivno iskustvo mobilnosti na pojedinca, a posljedično i na lokalnu zajednicu.

Volonterski centar Osijek

Volonterski centar Osijek

 

Adresa e-pošte: info@vcos.hr

 

sastanak sedmero ljudi

 

O udruzi: Volonterski centar Osijek (VCOS) neprofitna je organizacija osnovana 2005.

Naša je vizija otvoreno demokratsko društvo temeljeno na aktivizmu, solidarnosti, povezanosti i povjerenju,  a misija pridonositi afirmaciji  otvorenog i uključivog društva, razvoju volonterstva i civilnoga društva te biti inspiracija i podrška osnaživanju građana za aktivno sudjelovanje. Organizacija smo koja je društveno osjetljiva, njeguje dijalog i suradnju, štiti ljudsko dostojanstvo i ljudska prava, pridonosi solidarnosti i društvenoj koheziji, aktivno sluša i argumentirano zagovara održivi razvoj, humano, otvoreno i demokratsko društvo.

Nastojimo biti inovativni, promovirati pozitivno djelovanje pojedinca u zajednici te stvarati prostor i mogućnosti za iskustveno učenje i razvoj.

 

Što nas je privuklo u program Europske snage solidarnosti?

Mogućnost da mladi aktivno sudjeluju u aktivnostima za opće dobro, da pokažu solidarnost s ljudima u nepovoljnijem položaju, ali i svoju osobnu odgovornost, te tako grade zajednicu koja će spremnije odgovoriti na društvene izazove.

 

Moto: Jačajmo solidarnost i izgrađujmo otvoreno i demokratsko društvo!

 

Naša snaga: Dugogodišnje iskustvo u promoviranju volonterstva kao društvenog pokretača, osnaživanju pojedinaca za aktivno sudjelovanje i pružanju podrške organizacijama u osmišljavanju volonterskih programa.

 

Što nas je motiviralo da postanemo ESS ambasadori?

Želimo informirati organizacije o mogućnostima koje Program nudi,  o snazi koju ima u jačanju solidarnosti i izgradnji zajednice te o dobrobiti koju smo i sami iskusili provodeći projekte unutar programa ESS-a.