PROVEDBA - PROJEKTI SOLIDARNOSTI

Provedba projekata i podrška Agencije

Korisnici moraju projekte provoditi u skladu s Vodičem kroz program ESS, ugovornom dokumentacijom i nacionalnim propisima.

 

Uz isticanje najvažnijih elemenata provedbe u ovoj rubrici, Agencija za mobilnost i programe EU korisnicima nudi podršku u vidu sastanaka za korisnike, edukacija u okviru Aktivnosti umrežavanja (NET), zbirke korisnih priručnika i publikacija te kontinuirane podrške programskih djelatnika tijekom provedbe, a korisnicima su na raspolaganju i SALTO resursni centri.

 

U svrhu praćenja provedbe projekta, Agencija korisnicima može poslati upitnik o provedbi, zatražiti dokumentaciju na uvid ili izvršiti nadzorni posjet uz najavu.

Ugovorna dokumentacija

ESS 2021.-2027.

Prilozi Ugovoru potpisani u okviru natječajnog roka u 2021.

 

ESS 2018.-2020.

Prilozi Sporazumu potpisani u okviru natječajnog roka u 2020.

Prilozi Sporazumu potpisani u okviru natječajnog roka u 2019.

Prilozi Sporazumu potpisani u okviru natječajnog roka u 2018.

 

Svi zahtjevi za izmjenom ugovora moraju biti opravdani, potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom i pravodobno poslani Agenciji, a najkasnije mjesec dana prije isteka roka provedbe.

Postupanje za korisnike u slučaju više sile u kontekstu izbijanja koronavirusa

Agencija za mobilnost i programe Europske unije redovito ažurira preporuke i informacije o provedbi programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+ u kontekstu koronavirusa te pozivamo sve korisnike da prate najnovije objave na sljedećim poveznicama: 

Najnovije informacije u kontekstu mjera protiv koronavirusa

Često postavljana pitanja i neophodni administrativni koraci, uključujući:

  • upute o postupanju prijave i evidencije mobilnosti s višom silom u Mobility Tool+
  • upute za priznavanje troškova Covid-19 testiranja i razdoblja samoizolacije
  • upute za nabavu/najma opreme i/ili usluga potrebnih za provedbu virtualnih mobilnosti

IT platforme i alati

Upute za korištenje IT platformi i alata nalaze se na početnim stranicama korisničkih sučelja te u rubrici ESC IT Documentation na mrežnim stranicama Europske komisije.

  • Beneficiary Module (Korisnički modul) alat za praćenje provedbe projekata ugovorenih 2021.-2027. (unos sudionika, praćenje financija, izvješća sudionika i završno izvješće) 
  • Youthpass za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja
  • Baza projekata Europskih snaga solidarnosti – u bazi se automatski objavljuju osnovne informacije o svim odobrenim projektima

Youthpass

Youthpass je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Europske snage solidarnosti.

 

Upute za izradu potvrde i ideje za praćenje i osvještavanje učenja nalaze se na mrežnim stranicama Youthpass, te se na toj stranici nalaze i informacije, letci i brošure za program ESS, kao i online tečaj za organizatore projekata i mentore Youthpass .

Vidljivost, širenje i iskorištavanje rezultata

Vidljivost financijske potpore EU - obvezni minimalni publicitet

Korisnici su dužni navesti financijsku potporu Europske unije u svoj komunikaciji, objavama, dokumentima i informativnim i promotivnim materijalima, uključujući mrežne stranice i društvene mreže, u skladu s obvezama iz sporazuma (opći i posebni uvjeti) i obvezi minimalnog publiciteta iz Vodiča kroz program ESS.

Tekst navoda o sufinanciranju EU i simbol EU dostupni su u rubrici Vidljivost, širenje i iskorištavanje rezultata.

 

Vidljivost projekta, diseminacija (širenje) i iskorištavanje rezultata

Sukladno kriterijima za dodjelu, korisnici trebaju osigurati i vidljivost projekta te provoditi aktivnosti širenja i iskorištavanja rezultata svog projekta. Općenite informacije dostupne su u rubrici Vidljivost, širenje i iskorištavanje rezultata, a u Vodiču kroz program ESS (2020.) dostupan je Prilog I. - Širenje i iskorištavanje rezultata - Praktični vodič za korisnike, u kojemu su detaljno objašnjeni ključni pojmovi, vrste rezultata, načini širenja i iskorištavanja rezultata, ciljna publika, procjena učinka itd.

 

Vidljivost programa ESS 

Prilikom provedbe projekata, kao i diseminacije i korištenja rezultata, snažno je preporučljivo da korisnici osiguraju prepoznatljivost i vidljivost programa Europske snage solidarnosti. Pravila, savjeti i brojni komunikacijski i promotivni materijali i vizuali (komunikacijska strategija, knjiga grafičkih standarda, logotipi, slike, posteri, infografike, informativni letci itd.) dostupni su u rubrici Vidljivost, širenje i iskorištavanje rezultata.

 

Projekte koje Agencija proglasi primjerima dobre prakse predstavljeni su u rubrici Priče o solidarnosti: Primjeri dobre prakse, a možete nam slati i priloge za Priče sudionika.

 

Opće mrežno osposobljavanje

Svim registriranim kandidatima na portalu ESS-a dostupno je i opcionalno Opće mrežno osposobljavanje (General online training), koje nudi 5 različitih interaktivnih modula, edukativne materijale, opise aktivnosti i priručnik za njihovu provedbu.