PRIJAVE

Važne napomene za treći prijavni rok u 2020. (1. listopada 2020.)

Na trećem prijavnom roku u 2020. godini za aktivnost Volonterski projekti (ESC11) nije dostupno volontiranje unutar zemlje (in-country) sa sudionicima iz Hrvatske, s obzirom na ograničenje postotka proračuna dostupnog za aktivnosti unutar zemlje i zatražena sredstva u okviru prvog roka (11. veljače 2020.).

Aktivnosti Stažiranje i zaposlenje (ESC21) te Projekti solidarnosti (ESC31) neće imati ovakvih ograničenja te je moguće prijaviti aktivnosti sa sudionicima iz Hrvatske.

 

Ministarstvo unutarnjih poslova na sudionike programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+ iz trećih zemalja počinje primjenjivati izuzeće pod točkom 2f. Preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, što znači da se sudjelovanje u programu Europske snage solidanosti i Erasmus+ smatra valjanim razlogom ulaska u RH i da se na sudionike iz trećih zemalja ne primjenjuje zabrana prelaska prema Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN 74/20). Osobe iz trećih zemalja prilikom obavljanja granične kontrole trebat će predočiti: negativni nalaz PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-Cov-2, koji nije stariji od 48 sati (osobe koje ne predoče negativni nalaz PCR pretrage podliježu mjeri obavezne 14-dnevne karantene/samoizolacije); dokument iz kojeg je vidljivo za koju udrugu volontiraju i u kojem vremenu; podatke o mjestu organiziranog smještaja i u čijoj organizaciji te po mogućnosti vrijeme i naziv graničnog prijelaza kako bi se dolazak pravodobno najavio.

 

Međutim, korisnicima savjetujemo da redovito prate preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i odluke Stožera civilne zaštite RH, koje se donose ovisno o vrlo promjenjivoj epidemiološkoj situaciji i broju zaraženih u RH i državama u okruženju. Stoga korisnicima preporučamo da i dalje izbjegavaju planiranje projekata sa sudionicima iz trećih zemalja, a ako ih uključuju, svakako preporučamo da se unaprijed i dovoljno rano javite nadležnoj policijskoj postaji radi reguliranja statusa sudionika te da sastavite rezervne liste sudionika iz zemalja Europskog gospodarskog prostora. 

 

Više informacija o reguliranju statusa stranih sudionika dostupno je u rubrici Podrška - provedba.

 

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Europske snage solidarnosti.

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

 

Savjetovanje projektnih prijava za rok 1. listopada 2020. bit će otvoreno od 1. do 21. rujna 2020. 

 

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale E+/ESS projekte u području mladih kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni radi kvalitete.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu ess@mobilnost.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

Primjeri i upute za popunjavanje prijavnih obrazaca

S ciljem olakšavanja procesa prijave i podizanja kvalitete prijava, pripremljene su upute za popunjavanje prijavnih obrazaca. Upute su upisane u sam prijavni obrazac te pojašnjavaju sve njegove elemente. Upute su dostupne za Volonterske projekte, Projekte solidarnostiStažiranje i zaposlenje.

 

Primjeri obrazaca (bez sadržaja) dostupni su po aktivnostima: Volonterski projektiStažiranje i zaposlenje te Projekti solidarnosti.

 

Dostupan je i pregledni prikaz potrebnih koraka za ispunjavanje prijavnog obrasca uz tehničke upute, uz napomenu da organizacije koje prijavljuju volonterske projekte moraju imati izrađenu Oznaku kvalitete prije prijave.

 

Prijavni obrasci

Dodatne informacije za prijavitelje

Registracija organizacija / neformalne skupine mladih

 

Kako bi organizacije/neformalne skupine mladih mogle prijavljivati projekte u sklopu programa Europske snage solidarnosti trebaju se registrirati... više

 

Mandati osoba ovlaštenih za zastupanje organizacija – u trenutku prijave projektnog prijedloga osobe ovlaštene za zastupanje moraju biti u mandatu, u protivnom ne mogu ispuniti kriterije formalne prihvatljivosti.

 

Izjava časti (Declaration of Honor) – čini sastavni dio svakog prijavnog obrasca. Izjavu časti trebate preuzeti izravno sa online prijavnog obrasca, ispuniti te ponovno priložiti obrascu prije podnošenja prijave.

 

Vremenski plan projektnih aktivnosti – obvezan je prilog prijavnim obrascima samo za projekte u okviru Volontiranja (Volonterski projekti i Volonterska partnerstva). 

 

Resursni centar Europskih snaga solidarnosti

Na stranici SALTO-a pokrenut je resursni centar Europskih snaga solidarnosti, koji sadrži priručnike, tool kitove i slične pomoće alate.

 

Online tečaj o Europskim snagama solidarnosti

Na platformi HOP koju održava Salto-Youth objavljen je besplatni mrežni tečaj o programu Europske snage solidarnosti.

Ovaj mrežni tečaj je namijenjen organizacijama i mladim osobama koje žele postati organizatori projekata ili sudionici. Kroz tečaj možete na zanimljiv i inovativan način saznati više informacija o programu. Trenutno su dostupna tri dijela tečaja, i to: Uvod, Priprema za prijavu, te Oznaka kvalitete, dok će u idućim mjesecima biti izdani i preostali dijelovi koji će obrađivati same projektne formate, te proces i prepoznavanje učenja kroz Youthpass.