PRIRUČNICI I PUBLIKACIJE

IT platforme i alati

Upute za korištenje IT platformi i alata (ORS portal, Mobility Tool itd.) nalaze se na početnim stranicama korisničkih sučelja te u rubrici ESC IT Documentation na mrežnim stranicama Europske komisije.

Izdanja Agencije za mobilnost i programe EU

Tiskani primjerci naših izdanja dostupni su na upit.

PRIRUČNICI I PUBLIKACIJE - Slika 1

  • Eurodesk (letak)
  • Learning Notebook - dnevnik učenja za volontere (svi sudionici volonterskih projekata dobit će i vlastiti fizički primjerak na osposobljavanju po dolasku (On arrival training).

Istraživanja

  • RAY istraživanja (Research-based Analysis of European Youth Programmes) - istraživanja mreže nacionalnih agencija o programima Europske snage solidarnosti i Erasmus+ u području mladih
  • European Solidarity Corps Annual Report 2018/2019 - izvješće Europske komisije o provedbi programa Europske snage solidarnosti za razdoblje od listopada 2018. do kraja 2019.
  • 4thought on Solidarity - istraživanje SALTO Resursnog centra Europskih snaga solidarnosti o pojmu solidarnosti i njegove interpretacije u različitim dijelovima Europe (na mrežnim stranicama dostupan je puni tekst istraživanja, sažetak, videa i infografike); dostupne su i infografike na hrvatskom jeziku (infografika Što je solidarnostinfografika Solidarnost)

Ostali priručnici i publikacije

Prezentacije sa sastanaka i radionica