PRIRUČNICI I PUBLIKACIJE

IT platforme i alati

Upute za korištenje IT platformi i alata nalaze se na početnim stranicama korisničkih sučelja svake platforme te u rubrici E+ and ESC guides na mrežnim stranicama Europske komisije.

Upute za sustav PASS.

Izdanja Agencije za mobilnost i programe EU

Tiskani primjerci naših izdanja dostupni su na upit.

Komunikacijski i promotivni materijali i vizuali

Logotipi, slike, posteri, infografike itd. na hrvatskom i engleskom jeziku:

ESS - VIDLJIVOST, ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA (europskesnagesolidarnosti.hr)

Istraživanja

  • RAY istraživanja (Research-based Analysis of European Youth Programmes) - istraživanja mreže nacionalnih agencija o programima Europske snage solidarnosti i Erasmus+ u području mladih
  • European Solidarity Corps Annual Report 2018/2019 - izvješće Europske komisije o provedbi programa Europske snage solidarnosti za razdoblje od listopada 2018. do kraja 2019.
  • 4thought on Solidarity - istraživanje SALTO Resursnog centra Europskih snaga solidarnosti o pojmu solidarnosti i njegove interpretacije u različitim dijelovima Europe (na mrežnim stranicama dostupan je puni tekst istraživanja, sažetak, videa i infografike); dostupne su i infografike na hrvatskom jeziku (infografika Što je solidarnostinfografika Solidarnost)

Strateški dokumenti, politike za mlade

Ostali priručnici i publikacije

 

 

 

 

  • Flagship Project Collection - zbirka primjera dobre prakse u programima ESS i E+ na teme: uključivanje, participacija, digitalna transformacija, održivost i zaštita okoliša (SALTO Resursni centar za sudjelovanje i informiranje, 2021)
  • Showing solidarity for..., zbirka primjera dobre prakse i analiza načina na koji projekti mogu doprinositi prioritetima programa (SALTO Resursni centar Europskih snaga solidarnosti, 2021)
  • Showing solidarity with..., zbirka primjera dobre prakse u programu ESS (SALTO Resursni centar Europskih snaga solidarnosti, 2020)