PRIRUČNICI I PUBLIKACIJE

IT platforme i alati

Upute za korištenje IT platformi i alata nalaze se na početnim stranicama korisničkih sučelja svake platforme te u rubrici E+ and ESC guides na mrežnim stranicama Europske komisije.

Upute za sustav PASS.

Izdanja Agencije za mobilnost i programe EU

Tiskani primjerci naših izdanja dostupni su na upit.

Komunikacijski i promotivni materijali i vizuali

Logotipi, slike, posteri, infografike itd. na hrvatskom i engleskom jeziku:

ESS - VIDLJIVOST, ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA (europskesnagesolidarnosti.hr)

Istraživanja

Strateški dokumenti, politike za mlade

Ostali priručnici i publikacije

 

 

 

 

 

  • Flagship Project Collection - zbirka primjera dobre prakse u programima ESS i E+ na teme: uključivanje, participacija, digitalna transformacija, održivost i zaštita okoliša (SALTO Resursni centar za sudjelovanje i informiranje, 2021)
  • Showing solidarity for..., zbirka primjera dobre prakse i analiza načina na koji projekti mogu doprinositi prioritetima programa (SALTO Resursni centar Europskih snaga solidarnosti, 2021)
  • Showing solidarity with..., zbirka primjera dobre prakse u programu ESS (SALTO Resursni centar Europskih snaga solidarnosti, 2020)