Oznaka kvalitete

O oznaci kvalitete (Quality Label)

Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja moraju imati važeću oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima Programa.

 

Dobivanje oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje u aktivnostima volontiranja u okviru programa Europske snage solidarnosti. Oznaka kvalitete nije potrebna za prijavu projekata solidarnosti.

 

Oznaka kvaliteta dodjeljuje se za aktivnost volontiranja za: 

  • ulogu primatelja i/ili
  • ulogu pružatelja potpore

i  

  • ulogu vodeće organizacije (prijavitelji projekata). 

 

Rok za podnošenje prijave za oznaku kvalitete otvoren je tijekom cijele godine.

Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene do 31.12.2022. Agencija jamči da će biti obrađene do roka za prijavu volonterskih projekata 23.2.2023. Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene nakon 31.12.2022. Agencija ne jamči da će biti obrađene do roka za prijavu volonterskih projekata 23.2.2023.

 

Prijava za oznaku kvalitete može se ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Više informacija o oznaci kvalitete za program Europske snage solidarnosti (2021. - 2027.) potražite u Čestim pitanjima, a više informacija o Programu općenito i oznaci kvalitete pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti.

 

Koraci za prijavu, prijavni obrasci i upute

1. Otvaranje EU login pristupničkog računa koji služi za pristup brojnim platformama i IT alatima Europske komisije (detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa)

2. Registracija na ORS portalu (ORS - Online Registration System) kako biste dobili jedinstveni organizacijski ID (OID). Organizaciju je potrebno registrirati samo jednom i isti OID broj potrebno je koristiti za prijavu svih projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+.

Ako vaša organizacija posjeduje PIC broj ne trebate ponovno registrirati organizaciju, već vam je automatski dodijeljen OID broj. OID broj možete pronaći tako što na ORS portalu u dijelu Expand Advanced Search upišete PIC broj. 

3. Ispunjavanje prijavnog obrasca

4. Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca dodatno pojašnjavanja pitanja na koja je potrebno odgovoriti. 

Logotip oznake kvalitete