Oznaka kvalitete

O Oznaci kvalitete (Quality Label)

Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja te stažiranja i zaposlenja moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa. Oznaka kvalitete nije potrebna za prijavu projekata solidarnosti.

 

Dobivanje Oznake kvalitete preduvjet je kako bi organizacije mogle prijaviti projekte na programske natječaje te samo po sebi nije jamstvo  dobivanja bespovratnih sredstava za provedbu projekata. Po dobivanju Oznake kvalitete organizacije mogu prijaviti projekte koji zatim prolaze formalnu i kvalitativnu provjeru.

 

Postoje tri vrste Oznake kvalitete:

  • Oznaka kvalitete za volontiranje (za ulogu domaćina ili za potpornu ulogu)
  • Oznaka kvalitete za zaposlenje
  • Oznaka kvalitete za stažiranje

 

Organizacije se mogu prijaviti za dobivanje jedne ili više oznaka kvalitete. Također, kod organizacija koje su statutarno povezane, krovne organizacije mogu zatražiti dobivanje oznake kvalitete za svoje podružnice.

 

Oznaka kvalitete dodjeljuje se za razdoblje od 2018. do 2020. godine, a organizacije mogu zatražiti dobivanje Oznake kvalitete bilo kada u navedenom razdoblju.*

*Akreditacije za sudjelovanje u Europskoj volonterskoj službi prihvatljive su u programu Europske snage solidarnosti.

 

Više informacija o Programu i Oznaci kvalitete pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti.

 

Upute za popunjavanje prijavnog obrasca

S ciljem olakšavanja procesa prijave i podizanja kvalitete prijava, pripremljene su upute za popunjavanje prijavnog obrasca za Oznaku kvalitete. Upute su upisane u sam prijavni obrazac te pojašnjavaju sve njegove elemente.

Upute za popunjavanje prijavnog obrasca su dostupne ovdje.

 

Informacije o proceduri dobivanja oznaka kvalitete možete pročitati ovdje(engleski jezik).

 

Tehničke upute za popunjavanje obrazaca za prijavu na natječaje u okviru Europskih snaga solidarnosti se nalaze na ovoj poveznici. Za pristup je potrebno imati važeći EU login (koji je potreban i za pristup prijavnim obrascima).