Oznaka kvalitete

O Oznaci kvalitete (Quality Label)

Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa. Oznaka kvalitete nije potrebna za prijavu projekata solidarnosti.

 

Dobivanje Oznake kvalitete ključni je preduvjet za sudjelovanje u aktivnostima volontiranja u okviru programa Europske snage solidarnosti, a na osnovu kvalitete prijave za Oznaku kvalitete u kasnijoj fazi će se odrediti visina financijske potpore za provedbu planiranih aktivnosti.

 

 

Oznake kvalitete odjeljuje se za aktivnost volontiranja za:

 

  • ulogu domaćina i/ili
  • ulogu pružatelja potpore

i  

  • ulogu vodeće organizacije i/ili
  • ulogu partnera

 

 

Rok za podnošenje prijave za Oznaku kvalitete otvoren je tijekom cijele godine.

 

Više informacija o Oznaci kvalitete za novi program Europske snage solidarnosti (2021. - 2027.) potražite u Čestim pitanjima, a više informacija o Programu općenito i Oznaci kvalitete pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti.

 

Koraci za prijavu, prijavni obrasci i upute

1. Otvaranje EU login pristupničkog računa koji služi za pristup brojnim platformama i IT alatima Europske komisije (detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa)

2. Registracija na ORS portalu (ORS - Online Registration System) kako biste dobili jedinstveni organizacijski ID (OID). Organizaciju je potrebno registrirati samo jednom i isti OID broj potrebno je koristiti za prijavu svih projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+.

Ako vaša organizacija posjeduje PIC broj ne trebate ponovno registrirati organizaciju, već vam je automatski dodijeljen OID broj. OID broj možete pronaći tako što na ORS portalu u dijelu Expand Advanced Search upišete PIC broj. 

3. Ispunjavanje prijavnog obrasca

 

***STARO (niže navedene upute odnose se na program ESS 2018.-2020.; upute za nove obrasce za program ESS 2021.-2027. su u pripremi):

S ciljem olakšavanja procesa prijave i podizanja kvalitete prijava, pripremljene su sadržajne upute za popunjavanje prijavnog obrasca za Oznaku kvalitete. Upute su upisane u sam prijavni obrazac te pojašnjavaju sve njegove elemente.

 

Tehničke upute za popunjavanje obrazaca za prijavu