Oznaka kvalitete

O oznaci kvalitete (Quality Label)

Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja moraju imati važeću oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima Programa.

 

Dobivanje oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje u aktivnostima volontiranja u okviru programa Europske snage solidarnosti. Oznaka kvalitete nije potrebna za prijavu projekata solidarnosti.

 

Oznaka kvaliteta dodjeljuje se za aktivnost volontiranja za: 

  • ulogu primatelja i/ili
  • ulogu pružatelja potpore

i  

  • ulogu vodeće organizacije (prijavitelji projekata). 

 

Uloga vodeće organizacije jedina je uloga koja omogućuje prijavljivanje za bespovratna sredstva. Organizacije koje nemaju oznaku kvalitete za vodeću organizaciju mogu biti partneri u projektima, ali se ne mogu prijaviti za financijska sredstva.

 

Rok za podnošenje prijave za oznaku kvalitete za ulogu primatelja i ulogu pružatelja potpore otvoren je tijekom cijele godine.

 

Vodeće organizacije koje žele podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva u prvom krugu poziva moraju se prijaviti za oznaku kvalitete za vodeće organizacije do 31. listopada prethodne godine. Za prijave koje budu podnesene u roku Agencija jamči da će biti obrađene do roka za prijavu volonterskih projekata. 

 

Prijava za oznaku kvalitete može se ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Više informacija o oznaci kvalitete za program Europske snage solidarnosti (2021. - 2027.) potražite u Čestim pitanjima, a više informacija o Programu općenito i oznaci kvalitete pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti.

 

Koraci za prijavu, prijavni obrasci i upute

1. Otvaranje EU login pristupničkog računa koji služi za pristup brojnim platformama i IT alatima Europske komisije (detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa)

2. Registracija na ORS portalu (ORS - Online Registration System) kako biste dobili jedinstveni organizacijski ID (OID). Organizaciju je potrebno registrirati samo jednom i isti OID broj potrebno je koristiti za prijavu svih projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+.

Ako vaša organizacija posjeduje PIC broj ne trebate ponovno registrirati organizaciju, već vam je automatski dodijeljen OID broj. OID broj možete pronaći tako što na ORS portalu u dijelu Expand Advanced Search upišete PIC broj. 

3. Ispunjavanje prijavnog obrasca

4. Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca dodatno pojašnjavanja pitanja na koja je potrebno odgovoriti. 

Logotip oznake kvalitete