Oznaka kvalitete

O Oznaci kvalitete (Quality Label)

Organizacije koje žele sudjelovati u aktivnostima volontiranja moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da organizacije posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa. Oznaka kvalitete nije potrebna za prijavu projekata solidarnosti.

 

Dobivanje Oznake kvalitete ključni je preduvjet za sudjelovanje u aktivnostima volontiranja u okviru programa Europske snage solidarnosti, a na osnovu kvalitete prijave za Oznaku kvalitete u kasnijoj fazi će se odrediti visina financijske potpore za provedbu planiranih aktivnosti.

 

 

Oznake kvalitete odjeljuje se za aktivnost volontiranja za:

 

  • ulogu primatelja i/ili
  • ulogu pružatelja potpore

i  

  • ulogu vodeće organizacije i/ili
  • ulogu partnera

 

 

Rok za podnošenje prijave za Oznaku kvalitete otvoren je tijekom cijele godine.

 

Prijava za Oznaku kvalitete može se ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

U situaciji gdje ispunjavaju prijavu na hrvatskom jeziku, prijavitelji se upućuju da obrate pažnju na pojedine dijelove prijavnog obrasca koji trebaju biti ispunjeni na engleskom jeziku (Profile, Motivation and Experience), neovisno o tome što su ostali dijelovi ispunjeni na hrvatskom jeziku.

 

Više informacija o Oznaci kvalitete za novi program Europske snage solidarnosti (2021. - 2027.) potražite u Čestim pitanjima, a više informacija o Programu općenito i Oznaci kvalitete pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti.

 

Koraci za prijavu, prijavni obrasci i upute

1. Otvaranje EU login pristupničkog računa koji služi za pristup brojnim platformama i IT alatima Europske komisije (detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa)

2. Registracija na ORS portalu (ORS - Online Registration System) kako biste dobili jedinstveni organizacijski ID (OID). Organizaciju je potrebno registrirati samo jednom i isti OID broj potrebno je koristiti za prijavu svih projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+.

Ako vaša organizacija posjeduje PIC broj ne trebate ponovno registrirati organizaciju, već vam je automatski dodijeljen OID broj. OID broj možete pronaći tako što na ORS portalu u dijelu Expand Advanced Search upišete PIC broj. 

3. Ispunjavanje prijavnog obrasca

4. Upute za popunjavanje prijavnih obrazaca su napravljene s ciljem pojašnjavanja pitanja na koja je potrebno odgovoriti pri prijavi. 

 

 

 

 

 

Oznaka kvalitete - Slika 1