VOLONTIRANJE

Volontiranje

Cilj je volonterskih projekata pružiti mladima priliku da volontiranjem odgovore na važne društvene potrebe i pridonose osnaživanju zajednica. Na taj način se mladima omogućuje stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj te time i poboljšava njihova zapošljivost.

 

Volonterski projekti otvoreni su javnim i privatnim organizacijama s važećom Oznakom kvalitete te mladima od 18 do 30 godina koji su registrirani na Portalu Europskih snaga solidarnosti.

 

U projektima koji se odvijaju sa sudionicima iz Hrvatske te u aktivnostima volonterskih timova mora sudjelovati minimalno jedna organizacija, dok u ostalim aktivnostima moraju sudjelovati minimalno dvije organizacije - organizacija s ulogom primatelja (host organisation) i organizacija s ulogom pružatelja podrške (support organisation) iz matične zemlje volontera.

 

Program pokriva sljedeće financijske stavke: putni troškovi, organizacijska potpora (potpora za životne troškove, potpora sudionicima i potpora za vođenje projekata), troškovi džeparca volonterima, potpora za učenje jezika, potpora za uključivanje (inkluziju), izvanredne troškovi.

Volonterski projekti mogu kombinirati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 

Individualne volonterske aktivnosti

Individualne volonterske aktivnosti podrazumijevaju volontiranje u punom radnom vremenu (najmanje 30 i najviše 38 sati tjedno) u trajanju od 2 do 12 mjeseci. Iznimno, u slučajevima kada se u aktivnosti uključuju mladi s manje mogućnosti, one mogu trajati od 2 tjedna do 2 mjeseca. Aktivnosti se mogu odvijati u matičnoj zemlji ili inozemstvu.

 

Aktivnosti volonterskih timova

Aktivnosti volonterskih timova podrazumijevaju grupe od 10 do 40 mladih koji dolaze iz najmanje dvije strane zemlje kako bi volontirali u trajanju od 2 tjedna do 2 mjeseca. Ovaj tip aktivnosti posebno je namijenjen uključivanju mladih s manje mogućnosti.

Kako se prijaviti za volontersku aktivnost - informacije za mlade

Mali vodič za prijavu za volonterske projekte: VOLONTERSKI PROJEKTI - ŽELIM VOLONTIRATI (mobilnost.hr)

 

Osnovne informacije za sudionike - što očekivati od Europskih snaga solidarnosti

 

Važna napomena o prihvatljivim sudionicima:

 

a) individualne volonterske aktivnosti - kako bi što više mladih dobilo priliku uključiti se u Europske snage solidarnosti, prema pravilima programa volonter može sudjelovati samo u jednoj individualnoj volonterskoj aktivnosti.

Volonteri koji su već sudjelovali u individualnoj volonterskoj aktivnosti u okviru programa ESS, Erasmus+ ili Europske volonterske službe (EVS) nisu prihvatljivi.

 

Iznimke - u opravdanim slučajevima volonteri koji su sudjelovali u individualnoj volonterskoj aktivnosti programa Erasmus+, Europske volonterske službe (EVS) ili Europskih snaga solidarnosti u trajanju do 2 mjeseca mogu sudjelovati u još jednoj prekograničnoj individualnoj volonterskoj aktivnosti Europskih snaga solidarnosti. Ukupno vrijeme trajanja volontiranja ne smije premašiti 14 mjeseci.

 

b) aktivnosti volonterskih timova - volonter može sudjelovati u više aktivnosti volonterskih timova koje se provode u okviru Europskih snaga solidarnosti bez ograničenja, neovisno o tome je li prethodno sudjelovao u individualnim volonterskim aktivnostima.

Kompas za kvalitetu - što čini kvalitetan volonterski projekt u okviru programa ESS

Priče sudionika u režiji Roberta Knjaza - Patrycja zna kako osigurati bolje sutra za društvo!