VIDLJIVOST, ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA

Vidljivost financijske potpore EU - obvezni minimalni publicitet

Korisnici su dužni navesti financijsku potporu Europske unije u svoj komunikaciji, objavama, dokumentima i informativnim i promotivnim materijalima, uključujući mrežne stranice i društvene mreže, u skladu s obvezama iz sporazuma (opći i posebni uvjeti) i obvezi minimalnog publiciteta iz Vodiča kroz program ESS.

 

Pravila Europske komisije za komunikaciju i vidljivost za programsko razdoblje 2021.-2027. (Communication and visibility rules - European Union funding programmes 2021-2027)*

VIDLJIVOST, ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA - Slika 1   

  

a) Podaci o (su)financiranju Europske unije te korištenje simbola Europske unije

Korisnici čije su aktivnosti financirane iz Europskih snaga solidarnosti obavezno moraju koristiti simbole Europske unije (zastavu EU) te puno ime Europske unije, zajedno s navodom o financiranju ili sufinanciranju.

 

Navod na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima zajedno sa zastavom EU moguće je preuzeti u različitim formatima (horizontalno i vertikalno; EPS, JPEG, PNG; u boji i crno-bijelo).

 

Logotip Sufinancira Europska unija

 

Logotip Fiinancira Europska unija

b) Izjava kojom se Europska komisija odriče od odgovornosti

Izjavom se isključuje odgovornost Europske komisije za informacije iznesene u komunikacijskim materijalima. U svakoj komunikaciji ili publikaciji vezanoj za projekt treba biti navedeno kako ista odražava samo stajalište autora te da Komisija nije odgovorna za korištenje podataka koje su u njoj sadržane.

 

Prijedlog teksta izjave za publikacije:

 

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Kako uspješno komunicirati o Erasmus+ i ESS projektima

Vidljivost projekta; širenje i iskorištavanje rezultata (diseminacija)

Vidljivost projekta

Korisnici trebaju osigurati vidljivost svog projekta - upoznati širu javnost s temom, ciljevima i porukama projekta, kroz promotivne materijale i aktivnosti, npr. izrada vizualnog identiteta projekta, projektni letak, objave u medijima, kampanje na društvenim mrežama, izrada promotivnih materijala (majice, kape, olovke, blokovi itd.).

 

Širenje i iskorištavanje rezultata (diseminacija)

Diseminacija je proces upoznavanja šire ili ciljane publike s pozitivnim postignućima i ostvarenim rezultatima projekta, kako bi se učinak projekta proširio izvan kruga izravnih sudionika projekta. Diseminacija je važan kriterij uspješnosti projekata, njihove održivosti i opravdanosti ulaganja sredstava EU. Ciljevi diseminacije su:

- širiti rezultate projekata (podučiti druge kako ih koristiti)

- osigurati učinak rezultata na ciljnu skupinu i na zajednicu

- osigurati održivost rezultata i nakon završetka projekta 

- doprinijeti ciljevima programa ESS i podići kvalitetu budućih projekata

Moguće diseminacijske aktivnosti: mrežne stranice projekta ili organizacije, sastanci i partnerstva s ključnim dionicima (npr. prijenos znanja i iskustva srodnim organizacijama, istraživačima, donositeljima odluka i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odgojno-obrazovnim zajednicama itd..), konferencije, radionice, seminari, treninzi, izložbe, nastupi, članci i izvješća u medijima, brošure...

 

Vodič za uspješnu komunikaciju o projektu (Europska komisija) - komunikacijski vodič za pomoć u provedbi projektnih aktivnosti, osmišljavanje komunikacijske strategije i plana, komuniciranje o projektu i rezultatima, odabir ključne poruke, ciljanih skupina, kanala komunikacije, kreiranje vizualnog identiteta projekta, evaluaciju komunikacijskih aktivnosti i praćenje putem mjerljivih indikatora uspjeha itd.

 

Naslovnica Vodiča za uspješnu komunikaciju o projektu

 

U Vodiču kroz program ESS (izdanje 2020.) dostupan je Prilog I. - Širenje i iskorištavanje rezultata - Praktični vodič za korisnike, u kojemu su detaljno objašnjeni ključni pojmovi, vrste rezultata, načini širenja i iskorištavanja rezultata, ciljna publika, procjena učinka itd.

 

Projekti koje Agencija proglasi primjerima dobre prakse predstavljeni su u rubrici Priče o solidarnosti: Primjeri dobre prakse, a možete nam slati i priloge za Priče sudionika.

 

Vidljivost programa ESS

Prilikom provedbe projekata, kao i diseminacije i korištenja rezultata, snažno je preporučljivo da korisnici osiguraju prepoznatljivost i vidljivost programa Europske snage solidarnosti.

 

Knjiga grafičkih standarda

U Knjizi grafičkih standarda za program ESS ili Visual Guidelines navedene su smjernice za usklađenu primjenu vizualnih elemenata (korištenje logotipa, fonta, boja, stilova teksta, fotografija, primjena na postere, vizuale za društvene mreže itd.).

 

Komunikacijski i promotivni materijali i vizuali

Na Portalu Europskih snaga solidarnosti nalaze se različiti komunikacijski i promotivni materijali i vizuali (logotipi, slike, posteri, infografike, informativni letci itd.).

 

Komunikacijska strategija 

 

Infografike, gifovi i fotografije s tekstom na hrvatskom jeziku

 

Videi s hrvatskim i engleskim titlovima

 

Tiskani primjerci izdanja Agencije za mobilnost i programe EU dostupni su na upit: ESS - PRIRUČNICI I PUBLIKACIJE (europskesnagesolidarnosti.hr)

 

ESS - GALERIJA VIDEOZAPISA (europskesnagesolidarnosti.hr)

Baza projekata Europskih snaga solidarnosti

Baza projekata Europskih snaga solidarnosti (European Solidarity Corps Projects Plaform) platforma je na kojoj se nalazi sveoubhvatan pregled projekata financiranih u okviru ESS-a (osnovne informacije o projektu, proračun, sažetci, kontaktni podaci, teme i očekivani rezultati).

U bazi se automatski objavljuju osnovne informacije o svim odobrenim projektima nakon potpisa sporazuma. Učitavanje rezultata projekta i ažuriranog opisa projekta zasada nije omogućeno.

 

Preporučljivo postupanje - vidljivost Oznake kvalitete

Uz isticanje logotipa Europskih snaga solidarnosti, za projekte volontiranja snažno se preporuča i vidljivo isticanje digitalne naljepnice oznake kvalitete na mrežnim stranicama i ostalim komunikacijskim materijalima, odnosno fizičke naljepnice u uredskom prostoru. Fizičku naljepnicu organizacije dobivaju od Agencije nakon dodjele oznake kvalitete, a moguće ju je zatražiti i naknadno.

 

 Logotip oznake kvalitete