VIDLJIVOST, ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA

Obavezno postupanje - vidljivost programa ESS i financiranja EU

Korisnici moraju osigurati prepoznatljivost i vidljivost programa Europske snage solidarnosti i financiranja EU u svim komunikacijskim i diseminacijskim aktivnostima i proizvodima, kao što su događanja, mrežne stranice i publikacije, u skladu s obvezama iz sporazuma (opći i posebni uvjeti) i zatjevima navedenima u Vodiču kroz program ESS.

 

a) Podaci o sufinanciranju Europske unije te korištenje simbola Europske unije

Korisnici čije su aktivnosti financirane iz Europskih snaga solidarnosti obavezno moraju koristiti simbole Europske unije (zastavu EU) te puno ime Europske unije, zajedno s navodom o sufinanciranju: Sufinancirano sredstvima Europske unije.

 

Navod na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima zajedno sa zastavom EU moguće je preuzeti u različitim formatima (horizontalno i vertikalno; EPS, JPEG, PNG; u boji i crno-bijelo).

 

VIDLJIVOST, ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA - Slika 1

 

b) Knjiga grafičkih standarda 

Knjizi grafičkih standarda za program ESS navedene su smjernice za usklađenu primjernu vizualnih elemenata (korištenje logotipa, fonta, boja, stilova teksta, fotografija, primjena na postere, vizuale za društvene mreže itd.).

 

c) Izjava kojom se Europska komisija odriče od odgovornosti

Izjavom se isključuje se odgovornost Europske komisije za informacije iznesene u komunikacijskim materijalima. U svakoj komunikaciji ili publikaciji vezanoj za projekt treba biti navedeno kako ista odražava samo stajalište autora te da Komisija nije odgovorne za korištenje podataka koje su u njoj sadržane.

 

Prijedlog teksta izjave za publikacije:

 

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

 

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Preporučljivo postupanje - vidljivost

Uz obavezno isticanje logotipa Europskih snaga solidarnosti na mrežnim stranicama, za projekte volontiranja, stažiranja i zaposlenja snažno se preporuča i vidljivo isticanje digitalne naljepnice Oznake kvalitete na mrežnim stranicama, odnosno fizičke naljepnice u uredskom prostoru. Digitalnu i fizičku naljepnicu organizacije dobivaju od Agencije nakon dodjele Oznake kvalitete, a moguće ih je zatražiti i naknadno.

 

 Oznaka kvalitete

 

 

Širenje (diseminacija) i iskorištavanje rezultata

Uz obavezno osiguranje vidljivosti programa ESS i financiranja EU, korisnici trebaju provoditi aktivnosti širenja (diseminacije) i iskorištavanja rezultata svog projekta. U Vodiču kroz program ESS (2020.) dostupan je Prilog I. - Širenje i iskorištavanje rezultata - Praktični vodič za korisnike, u kojemu su detaljno objašnjeni ključni pojmovi, vrste rezultata, načini širenja i iskorištavanja rezultata, ciljna publika, procjena učinka itd.

 

Projekte koje Agencija proglasi primjerima dobre prakse predstavljeni su u rubrici Priče o solidarnosti: Primjeri dobre prakse, a možete nam slati i priloge za Priče sudionika.

 

Baza projekata Europskih snaga solidarnosti

Baza projekata Europskih snaga solidarnosti (European Solidarity Corps Projects Plaform) platforma je na kojoj se nalazi sveoubhvatan pregled projekata financiranih u okviru ESS-a (osnovne informacije o projektu, proračun, sažetci, kontaktni podaci, teme i očekivani rezultati).

U bazi se automatski objavljuju osnovne informacije o svim odobrenim projektima nakon potpisa sporazuma. Učitavanje rezultata projekta i ažuriranog opisa projekta zasada nije omogućeno.

 

Knjiga grafičkih standarda za ESS 2021. - 2027.

U Knjizi grafičkih standarda za program ESS ili Visual Guidelines (2021. - 2027.) navedene su smjernice za usklađenu primjernu vizualnih elemenata (korištenje logotipa, fonta, boja, stilova teksta, fotografija, primjena na postere, vizuale za društvene mreže itd.).

Knjiga grafičkih standarda za ESS 2018. - 2020.

Knjizi grafičkih standarda za program ESS (2018. - 2020.) navedene su smjernice za usklađenu primjernu vizualnih elemenata (korištenje logotipa, fonta, boja, stilova teksta, fotografija, primjena na postere, vizuale za društvene mreže itd.).

Komunikacijski i promotivni materijali i vizuali

Na Portalu Europskih snaga solidarnosti nalaze se različiti komunikacijski i promotivni materijali i vizuali (logotipi, slike, posteri, infografike, informativni letci itd.)

 

VIDLJIVOST, ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA - Slika 7VIDLJIVOST, ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA - Slika 8