Europske Snage Solidarnosti

Novosti

Objave
Dostupne su nove NET i TCA aktivnosti
-- više --
Europska komisija objavila praktične smjernice za sudionike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u kontekstu pandemije koronavirusa
-- više --
Važna obavijest: Komunikacija s korisnicima tijekom trajanja epidemije koronavirusa
-- više --
Produljen rok za volonterske projekte, volonterska partnerstva, projekte solidarnosti i projekte stažiranja i zaposlenja
-- više --
Preporuke korisnicima programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u kontekstu izbijanja koronavirusa
-- više --
<<<1 - 5 / 55>>>