Europske Snage Solidarnosti

PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Mirovna grupa mladih Dunav

Projekt Mirovne grupe mladih Dunav pod nazivom "Vukovarske ljetne vibre" okupio je 12 mladih iz 7 europskih zemalja kako bi u Vukovaru, koji je područje posebne državne skrbi, pružili djeci iz loklne zajednice sadržaje koji im inače nisu dostupni. Kroz dva ljetna mjeseca u 2019. godini, volonteri su pripremili i proveli  20 edukativnih i 12 kreativnih radionica na kojima je bilo prisutno oko 400 mladih, kojima je tako omogućeno međunarodno iskustvo kroz korisne kreativne i obrazovne sadržaje.

 

Više o projektu "Vukovarske ljetne vibre" saznajte ovdje.

 

Hrvatska škola Outward Bound

Već godinama uspješno sudjeluju u programima EU, a višegodišnje iskustvo u provođenju volonterskih projekata nadograđuje kroz program Europske snage solidarnosti.

 

Više o njihovim projektima „Navigating tradition – building experiences“ i „Lika summer volunteering camp“ možete pronaći ovdje.

Eko centar Latinovac

Jačanje solidarnosti, međugeneracijska razmjena i razumijevanje, osnaživanje duha zajedništva i smanjivanje predrasuda samo su neke od tema projekta Eko centra Latinovac „Održivi razvoj zajednice – prvi korak“.

 

Više o ovom projektu možete pronaći ovdje.