PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Publikacije s primjerima dobre prakse

  • NOVO: U potrazi za uključivanjem i raznolikošću - osnovni pojmovi o uključivanju, raznolikosti i osobama s manje mogućnosti; opisi uključivih projekata, priručnici i inspiracija (AMPEU, 2021)
  • NOVO: Flagship Project Collection - zbirka primjera dobre prakse u programima ESS i E+ na teme: uključivanje, participacija, digitalna transformacija, održivost i zaštita okoliša (SALTO Resursni centar za sudjelovanje i informiranje, 2021)
  • NOVO: Showing solidarity for..., zbirka primjera dobre prakse i analiza načina na koji projekti mogu doprinositi prioritetima programa (SALTO Resursni centar Europskih snaga solidarnosti, 2021)
  • Showing solidarity with..., zbirka primjera dobre prakse u programu ESS (SALTO Resursni centar Europskih snaga solidarnosti, 2020)
  • Sjajne priče o projektima i iskustvima korisnika programa objavili smo u brošuri Vodič kroz ostvarene prilike u tiskanom i online izdanju. Volonterske projekte predstavljaju O.A.ZA. i Dom za starije i nemoćne Poreč (EVS), a Projekte solidarnosti Romsko nacionalno vijeće (AMPEU, 2020)
  • ESS zeleni projekti - primjeri dobre prakse (Europska komisija, 2020)

Udruga Platypus

Udruga Platypus je nevladina udruga kojoj su ciljevi jednakost, tolerancija i inkluzivno društvo.

Poseban fokus udruge je na marginaliziranim i ranjivim skupinama – LGTBI, izbjeglice, migranti, tražitelji azila. Svojim djelovanjem otvaraju rasprave o vrlo važnim temama koje uključuju prvenstveno probleme marginaliziranih skupina u društvu. Udruga je uspješno provela projekt u trajanju godine dana naziva „Ujedinjeni u različitost“ koja tematizira probleme trans* i interspolnih osoba u društvu.

 

Više o projektu „Ujedinjeni u različitosti“ možete saznati ovdje.

Udruga Vrapčići

Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ za svoju misiju ima borbu za ljudska i građanska prava bolesnika sa psihotičnim poremećajima. Uz to, predstavlja i mjesto interakcije i integracije pojedinaca nakon proces liječenja.

Projektom „I mi smo l(j)udi“, u trajanju od 12 mjeseci, naglasak je stavljen na unaprjeđenje kvalitete života i mentalnog zdravlja mladih sa psihosocijalnim teškoćama.

 

Više o projektu „I mi smo l(j)udi“ možete saznati ovdje. 

 

Poduzetnički centar Split

Poduzetnički centar Split u sklopu projekta Studentski digitalni HUB proveo je edukacije za mlade na teme digitalnih i poduzetničkih vještina, posebice socijalnog poduzetništva tijekom kojih su imali priliku steći vještine koje će im povećati šanse na tržištu rada, ali i dobiti Europass digitalnu vjerodajnicu koja potvrđuje savladano.

 

Više o projektu možete saznati ovdje.

Mladforma

Onemogućavanje djelovanja u svakodnevnom životu nastalo uslijed COVID-19 pandemije potaknulo je šestero mladih aktivista na osnivanje neformalne inicijative mladih pod nazivom Mladforma te pokretanje projekta solidarnosti „Bez filtera“ na području grada Osijeka. Projekt je imao za cilj povećati participaciju mladih u društvu te je veoma uspješno proveden, o čemu više možete saznati ovdje.

Rotary klub Rijeka Novi val

Rotary klub Rijeka Novi val uspješno je proveo projekt pod nazivom „I ja sam tu!“ tijekom kojeg je poseban naglasak stavljen na edukacije lokalne zajednice vezane za prava djece, a projekt je rezultirao i zanimljivom e-slikovnicom.

 

Više o projektu možete pročitati ovdje.

Mađarsko kulturno društvo Ady Endre

Mađarsko kulturno društvo Ady Endre uspješno je provelo projekt solidarnosti pod nazivom „Klikni se s bakom!“ u sklopu kojeg su aktivno radili na izgradnji međugeneracijske suradnje između mladih i osoba starije životne dobi kroz prijenos digitalnih znanja i vještina.

 

Više o projektu možete pročitati ovdje.

AlaVera fashion workshop

Neformalna skupina mladih je tijekom prošle godine provela projekt solidarnosti pod nazivom „AlaVera studentska modna radionica“ kojim su ukazali na važnost recikliranja i prenamjene starih odjevnih predmeta s ciljem stvaranja kruga održivosti i zaštite okoliša.

 

Više o projektu možete pročitati ovdje.

Udruga Biom

Udruga Biom je organizacija civilnog društva koja se bavi očuvanjem prirode, njezinim promicanjem i popularizacijom. Cilj im je očuvati bioraznolikost kroz praćenje stanja sastavnica prirode i provedbu mjera očuvanja, s naglaskom na ptice, ali i na širi životinjski i biljni svijet. Udruga Biom već je iskusan ESS korisnik koji je proveo niz volonterskih projekata, ali i projekt stažiranja i zaposlenja unutar Europskih snaga solidarnosti.

 

Više o njihovom volonterskom projektu Island Birds pročitajte ovdje. 

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce  

 

Udruga Sunce osnovana je 1998.godine u Splitu kako bi odgovorila na rastuću potrebu društva za neovisnim i stručnim tijelom koje će ponuditi rješenja u pitanjima zaštite okoliša i prirode. Udruga Sunce zauzima se za povećanje standarda i unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode. Udruga je dosad uspješno provela 3 EVS i 2 ESS projekta, a naročito bismo istaknuli i pohvalili njihov nedavno završen volonterski projekt „Solidarity for Green Dalmatia“.

 

Više o tom projektu možete pročitati ovdje.

Domine - organizacija za promicanje ženskih prava

Projekt solidarnosti „RadiOna ravnopravnoSTi“ provelo je 10 mladih žena, volonterke organizacije Domine, s ciljem povećanja vidljivosti žena u javnom prostoru te povećanja ravnopravnosti žena u Splitu. Tijekom 12 mjeseci koliko je projekt trajao organizirano je više javnih akcija i radionica;zagovaralo se usvajanje Europske povelje za ravnopravnost na lokalnoj razini te se zagovaralo da više gradskih ulica nose imena žena. Poseban uspjeh projekta je održavanje prvog Mediteranskog ženskog festivala i doprinos ženskoj prošlosti grada Splita. 

 

Više o projektu „RadiOna ravnopravnoSTi“ možete saznati ovdje. 

Udruga Tatavaka

Projekt solidarnosti „U potrazi za održivim svijetom“ provela je udruga Tatavaka koju čine mladi studenti i građani koji su, ponukani trenutnim reformama školstva te situacijom s klimatskim promjenama, odlučili uložiti svoje novostečeno znanje akumulirano tijekom studija u svrhu osvještavanja učenika i šireg društva o održivom načinu života te problemima klimatskih promjena. Međusobnom suradnjom, razvili su kreativne i interdisciplinarne sadržaje koje su proveli u školama putem predavanja, radionica i terenske nastave. Također su održali javna prikazivanja dokumentarnih filmova te radionice izrade kozmetike za opće građanstvo.

 

Više o projektu "U potrazi za održivim svijetom" možete saznati ovdje.

Savez izviđača Hrvatske

Savez izviđača Hrvatske nacionalna je skautska organizacija i članica Svjetske organizacije Izviđačkog pokreta čiji članovi godišnje u prosjeku odrade oko 250,000 volonterskih sati i u kojoj je volonterstvo osnova rada s djecom i mladima. SIH je uspješno proveo volonterski projekt „Budi moja voda“ koji je utjecao na očuvanje bioraznolikosti šumskog područja kroz volonterske akcije za opće dobro i jačanje solidarnosti u zajednici.

 

Više o ovom projektu možete pronaći ovdje.

Udruga Amazonas

Udruga Amazonas potiče pozitivne promjene kroz inovativnost, pokret i učenje.

U svom radu uspješno surađuje sa školama pružajući tako priliku školama da obogate svoje sadržaje, a djeci da upoznaju njihov rad kroz aktivnosti volontera. Udruga Amazonas  već godinama provodi projekte dugoročnog volontiranja, a provodi i projekt stažiranja i zaposlenja unutar ESS programa.

 

Više o njihovom projektu „Connecting youth via Capoeira“ možete pročitati ovdje

SOL.zd – Mreže Solidarnosti ZD

Projekt solidarnosti Mreže solidarnosti ZD provela je neformalna skupina mladih SOL.zd koju čine mladi aktivni u različitim inicijativama i udrugama s područja Zadra, ali i mladi željni sudjelovanja u projektu i pomaganju lokalnoj zajednici. Projekt je sa svojim aktivnostima pridonio stvaranju otvorenije i solidarnije lokalne zajednice kroz upoznavanje i umrežavanje ljudi te zajedničku organizaciju različitih događaja i aktivnosti kojima su se stvorile kreativne i poticajne prilike za razvoj solidarnih odnosa među ljudima.

 

Više o njihovom projektu "Mreže solidarnosti ZD" možete pročitati ovdje

Krugovi - Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Centar Krugovi osnovan je radi podrške ranjivim skupinama kao što su maligno oboljele, starije i nemoćne osobe te osobe s narušenim samopouzdanjem, slikom o sebi, narušenim partnerskim i međuljudskim odnosima. Centar se bavi pružanjem individualne i grupne pomoći korisnicima te unapređivanjem njihove kvalitete i zadovoljstva životom.

 

Više o njihovom projektu "Uključen pojedinac stvara zadovoljno društvo" možete pročitati ovdje. 

Mirovna grupa mladih Dunav

Mirovna grupa mladih Dunav neprofitna je organizacija sa sjedištem u Vukovaru koja provodi programe za mlade iz područja kulture i umjetnosti, međunarodne suradnje i razvoja, neformalne edukacije i informiranja mladih, te programe u kojima sami mladi uključeni kroz aktivnosti aktivno doprinose razvoju lokalne zajednice.

 

Na ovoj poveznici pročitajte više o projektu "Mladi za stare""Vukovarske ljetne vibre" i "Volontiranje u Vukovaru".

Hrvatska škola Outward Bound

Već godinama uspješno sudjeluju u programima EU, a višegodišnje iskustvo u provođenju volonterskih projekata nadograđuje kroz program Europske snage solidarnosti.

 

Više o njihovim projektima „Navigating tradition – building experiences“ i „Lika summer volunteering camp“ možete pronaći ovdje.

Eko centar Latinovac

Jačanje solidarnosti, međugeneracijska razmjena i razumijevanje, osnaživanje duha zajedništva i smanjivanje predrasuda samo su neke od tema projekta Eko centra Latinovac „Održivi razvoj zajednice – prvi korak“.

 

Više o ovom projektu možete pronaći ovdje.

Centar za odgoj i obrazovanje ˝Slava Raškaj˝ Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje ˝Slava Raškaj˝ Zagreb  uspješno je proveo volonterski projekt pod nazivom "Unstoppable with you" koji teži stvaranju inkluzivnijeg društva s naglaskom na stvaranje što bolje i kvalitetnije integracije učenika s komunikacijskim teškoćama.

 

Više o projektu "Unstoppable with you" možete saznati ovdje.

Romsko nacionalno vijeće

Romsko nacionalno vijeće (RNV) provelo je projekt solidarnosti „Mladi Romi i Romkinje pomažu zajednici” u sklopu kojega je skupina mladih Romkinja i Roma iz izoliranog, segregiranog romskog naselja Piškorovec u Međimurskoj županiji, vlastitim primjerom pokazala da su moguće pozitivne promjene unutar njihove lokalne zajednice.

 

Više o ovom projektu možete pronaći ovdje.