PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Publikacije s primjerima dobre prakse

  • Sjajne priče o projektima i iskustvima korisnika programa objavili smo u brošuri Vodič kroz ostvarene prilike u tiskanom i online izdanju. Volonterske projekte predstavljaju O.A.ZA. i Dom za starije i nemoćne Poreč (EVS), a Projekte solidarnosti Romsko nacionalno vijeće (AMPEU, 2020)
  • ESS zeleni projekti - primjeri dobre prakse (Europska komisija, 2020)
  • Showing solidarity with..., zbirka primjera dobre prakse u programu ESS (SALTO Resursni centar Europskih snaga solidarnosti, 2020)
  • Flagship Project Collection - zbirka primjera dobre prakse u programima ESS i E+ na teme: uključivanje, participacija, digitalna transformacija, održivost i zaštita okoliša 

Udruga Biom

Udruga Biom je organizacija civilnog društva koja se bavi očuvanjem prirode, njezinim promicanjem i popularizacijom. Cilj im je očuvati bioraznolikost kroz praćenje stanja sastavnica prirode i provedbu mjera očuvanja, s naglaskom na ptice, ali i na širi životinjski i biljni svijet. Udruga Biom već je iskusan ESS korisnik koji je proveo niz volonterskih projekata, ali i projekt stažiranja i zaposlenja unutar Europskih snaga solidarnosti.

 

Više o njihovom volonterskom projektu Island Birds pročitajte ovdje. 

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce  

 

Udruga Sunce osnovana je 1998.godine u Splitu kako bi odgovorila na rastuću potrebu društva za neovisnim i stručnim tijelom koje će ponuditi rješenja u pitanjima zaštite okoliša i prirode. Udruga Sunce zauzima se za povećanje standarda i unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode. Udruga je dosad uspješno provela 3 EVS i 2 ESS projekta, a naročito bismo istaknuli i pohvalili njihov nedavno završen volonterski projekt „Solidarity for Green Dalmatia“.

 

Više o tom projektu možete pročitati ovdje.

Domine - organizacija za promicanje ženskih prava

Projekt solidarnosti „RadiOna ravnopravnoSTi“ provelo je 10 mladih žena, volonterke organizacije Domine, s ciljem povećanja vidljivosti žena u javnom prostoru te povećanja ravnopravnosti žena u Splitu. Tijekom 12 mjeseci koliko je projekt trajao organizirano je više javnih akcija i radionica;zagovaralo se usvajanje Europske povelje za ravnopravnost na lokalnoj razini te se zagovaralo da više gradskih ulica nose imena žena. Poseban uspjeh projekta je održavanje prvog Mediteranskog ženskog festivala i doprinos ženskoj prošlosti grada Splita. 

 

Više o projektu „RadiOna ravnopravnoSTi“ možete saznati ovdje. 

Udruga Tatavaka

Projekt solidarnosti „U potrazi za održivim svijetom“ provela je udruga Tatavaka koju čine mladi studenti i građani koji su, ponukani trenutnim reformama školstva te situacijom s klimatskim promjenama, odlučili uložiti svoje novostečeno znanje akumulirano tijekom studija u svrhu osvještavanja učenika i šireg društva o održivom načinu života te problemima klimatskih promjena. Međusobnom suradnjom, razvili su kreativne i interdisciplinarne sadržaje koje su proveli u školama putem predavanja, radionica i terenske nastave. Također su održali javna prikazivanja dokumentarnih filmova te radionice izrade kozmetike za opće građanstvo.

 

Više o projektu "U potrazi za održivim svijetom" možete saznati ovdje.

Savez izviđača Hrvatske

Savez izviđača Hrvatske nacionalna je skautska organizacija i članica Svjetske organizacije Izviđačkog pokreta čiji članovi godišnje u prosjeku odrade oko 250,000 volonterskih sati i u kojoj je volonterstvo osnova rada s djecom i mladima. SIH je uspješno proveo volonterski projekt „Budi moja voda“ koji je utjecao na očuvanje bioraznolikosti šumskog područja kroz volonterske akcije za opće dobro i jačanje solidarnosti u zajednici.

 

Više o ovom projektu možete pronaći ovdje.

Udruga Amazonas

Udruga Amazonas potiče pozitivne promjene kroz inovativnost, pokret i učenje.

U svom radu uspješno surađuje sa školama pružajući tako priliku školama da obogate svoje sadržaje, a djeci da upoznaju njihov rad kroz aktivnosti volontera. Udruga Amazonas  već godinama provodi projekte dugoročnog volontiranja, a provodi i projekt stažiranja i zaposlenja unutar ESS programa.

 

Više o njihovom projektu „Connecting youth via Capoeira“ možete pročitati ovdje

SOL.zd – Mreže Solidarnosti ZD

Projekt solidarnosti Mreže solidarnosti ZD provela je neformalna skupina mladih SOL.zd koju čine mladi aktivni u različitim inicijativama i udrugama s područja Zadra, ali i mladi željni sudjelovanja u projektu i pomaganju lokalnoj zajednici. Projekt je sa svojim aktivnostima pridonio stvaranju otvorenije i solidarnije lokalne zajednice kroz upoznavanje i umrežavanje ljudi te zajedničku organizaciju različitih događaja i aktivnosti kojima su se stvorile kreativne i poticajne prilike za razvoj solidarnih odnosa među ljudima.

 

Više o njihovom projektu "Mreže solidarnosti ZD" možete pročitati ovdje

Krugovi - Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Centar Krugovi osnovan je radi podrške ranjivim skupinama kao što su maligno oboljele, starije i nemoćne osobe te osobe s narušenim samopouzdanjem, slikom o sebi, narušenim partnerskim i međuljudskim odnosima. Centar se bavi pružanjem individualne i grupne pomoći korisnicima te unapređivanjem njihove kvalitete i zadovoljstva životom.

 

Više o njihovom projektu "Uključen pojedinac stvara zadovoljno društvo" možete pročitati ovdje. 

Mirovna grupa mladih Dunav

Mirovna grupa mladih Dunav neprofitna je organizacija sa sjedištem u Vukovaru koja provodi programe za mlade iz područja kulture i umjetnosti, međunarodne suradnje i razvoja, neformalne edukacije i informiranja mladih, te programe u kojima sami mladi uključeni kroz aktivnosti aktivno doprinose razvoju lokalne zajednice.

 

Na ovoj poveznici pročitajte više o projektu "Mladi za stare" i "Vukovarske ljetne vibre".

Hrvatska škola Outward Bound

Već godinama uspješno sudjeluju u programima EU, a višegodišnje iskustvo u provođenju volonterskih projekata nadograđuje kroz program Europske snage solidarnosti.

 

Više o njihovim projektima „Navigating tradition – building experiences“ i „Lika summer volunteering camp“ možete pronaći ovdje.

Eko centar Latinovac

Jačanje solidarnosti, međugeneracijska razmjena i razumijevanje, osnaživanje duha zajedništva i smanjivanje predrasuda samo su neke od tema projekta Eko centra Latinovac „Održivi razvoj zajednice – prvi korak“.

 

Više o ovom projektu možete pronaći ovdje.

Centar za odgoj i obrazovanje ˝Slava Raškaj˝ Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje ˝Slava Raškaj˝ Zagreb  uspješno je proveo volonterski projekt pod nazivom "Unstoppable with you" koji teži stvaranju inkluzivnijeg društva s naglaskom na stvaranje što bolje i kvalitetnije integracije učenika s komunikacijskim teškoćama.

 

Više o projektu "Unstoppable with you" možete saznati ovdje.

Romsko nacionalno vijeće

Romsko nacionalno vijeće (RNV) provelo je projekt solidarnosti „Mladi Romi i Romkinje pomažu zajednici” u sklopu kojega je skupina mladih Romkinja i Roma iz izoliranog, segregiranog romskog naselja Piškorovec u Međimurskoj županiji, vlastitim primjerom pokazala da su moguće pozitivne promjene unutar njihove lokalne zajednice.

 

Više o ovom projektu možete pronaći ovdje.