NAJČEŠĆA PITANJA

Najčešće postavljena pitanja u slučaju više sile u kontekstu izbijanja koronavirusa i postupanja za korisnike dostupna su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost, a uključuju i:

  • upute o postupanju prijave i evidencije mobilnosti s višom silom u Mobility Tool+
  • upute za priznavanje troškova Covid-19 testiranja i razdoblja samoizolacije
  • upute za nabavu/najma opreme i/ili usluga potrebnih za provedbu virtualnih mobilnosti

Općenito najčešće postavljena pitanja pogledajte prema aktivnosti: 

Projekti solidarnosti 

Oznaka kvalitete 

Volonterski projekti

Najčešća pitanja su dostupna i na Portalu Europskih snaga solidarnosti (na hrvatskom jeziku).