RAY ISTRAŽIVANJA

RAY istraživanja

Predmet istraživanja RAY mreže su programi Erasmus+ u području mladih i Europske snage solidarnosti

RAY mreža skraćeni je naziv za RAY – Research-based Analysis of European Youth Programmes, europsku mrežu koja okuplja nacionalne agencije mjerodavne za provedbu tih programa. Mreža je osnovana 2008. godine, a danas okuplja 36 nacionalnih agencija iz 34 zemlje. Agencija za mobilnost i programe EU kao predstavnica Hrvatske se u mrežu uključila prilikom provedbe programa Erasmus+ 2014.-2020.

 

Ciljevi RAY mreže su:

 

 • pridonijeti osiguranju i razvoju kvalitete u provedbi europskih programa za mlade;
 • pridonijeti razvoju politika za mlade utemeljenom na dokazima, odnosno rezultatima istraživanja (evidence-based i research-informed);
 • pridonijeti prepoznavanju neformalnog obrazovanja i učenja u području mladih, posebice u kontekstu međunarodnog rada s mladima i učenja o mobilnosti;
 • promicati dijalog između tri dimenzije vezane uz područje mladih: istraživanja, politike i prakse.

                     RAY ISTRAŽIVANJA - Slika 1

AMPEU i RAY mreža

Svi rezultati starijih RAY istraživanja dostupni su na ovoj poveznici

Saznajte više informacija o RAY istraživačkim projektima ovdje.

Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u provedbi sljedećih istraživanja:

 

 • RAY MON – Istraživanje i praćenje programa Erasmus+ Mladi na djelu

Cilj je projekta istražiti širok raspon aspekata programa E+MnD kako bi se pridonijelo razvoju prakse, poboljšanju provedbe programa E+MnD te razvoju budućeg programa.

 

Izvješće o istraživanju učinaka i ishoda programa Erasmus+ u području mladih 2014-2020 (siječanj 2022.)  

 

Sažetak Erasmus+ Mladi na djelu Rezultat istraživanja RAY u Hrvatskoj 2017. (2019)

 

Sažetak Erasmus+ Mladi na djelu Rezultat istraživanja RAY u Hrvatskoj 2015. (2017)

 

 • RAY SOC – Istraživanje i praćenje programa Europske snage solidarnosti

Cilj je projekta istražiti širok raspon aspekata programa Europske snage solidarnosti i podijeliti nalaze istraživanja s različitim akterima i dionicima. Nadalje, nastoji pridonijeti razvoju uključenih projekata, kao i samog programa.

 

Izvješće - posebna programska studija za 2022. i 2023. godinu (listopad 2023.)

 

Informativni članak o Projektima solidarnosti

 

Izvješće - Europske snage solidarnosti nakon prve godine provedbe (lipanj 2020.)

 

 • RAY PART – Istraživački projekt o participaciji, građanskom odgoju i učenju u europskim programima za mlade

Cilj projekta je utvrditi koji su pristupi aktivnom sudjelovanju i građanskom odgoju i obrazovanju koji se primjenjuju u projektima financiranim iz europskih programa za mlade učinkoviti u poticanju sudjelovanja i razvoju građanskih kompetencija i praksi sudionika te koji osobito potiču i osnažuju mlade da se uključe u civilno društvo i demokratski život.

 

Sažetak Transnacionalno izvješće 2019-2021 (ožujak 2022)

 

Agencija za mobilnost i programe EU je u prethodnom programskom razdoblju sudjelovala u provedbi sljedećih istraživanja:

 

 • RAY COR - Učinak pandemije koronavirusa na rad s mladima u Europi

Cilj projekta je dokumentirati i analizirati utjecaj pandemije koronavirusa na rad s mladima diljem Europe (uključujući europske programe), kao i odgovor na pandemiju i njene posljedice. Projekt uključuje svih 36 zemalja članica RAY mreže.

 

Transnacionalna studija slučaja, učinak mjera za oporavak i učinci pandemije na rad s mladima u Europi (rujan 2022).

Ostala istraživanja okviru RAY mreže

Svi rezultati RAY istraživanja dostupni su na ovoj poveznici. Istraživački program RAY mreže dodatno uključuje sljedeća istraživanja:

  

 • RAY CAP – Istraživački projekt o razvoju kompetencija i izgradnji kapaciteta u programu Erasmus+: Mladi na djelu

Svrha je ovoga projekta istražiti procese, ishode i učinke aktivnosti osposobljavanja za osobe koje rade s mladima i voditelje mladih unutar projekata E+MnD, a posebice u sklopu financiranja projekata i podaktivnosti unutar Ključne aktivnosti 1 – Mobilnosti osoba koje rade s mladima, Ključne aktivnosti 2 – Aktivnosti transnacionalne suradnje te drugih mehanizama potpore razvoju i provedbi projekata E+MnD.

 

Izvješće o učinku programa na izgradnju kapaciteta i razvoj kompetencija u razdoblju 2015-2018 (studeni 2019)

 

 • RAY LTE – Istraživački projekt o dugotrajnim učincima programa Erasmus+: Mladi na djelu na participaciju i aktivno građanstvo

Smisao je ovoga projekta istražiti dugoročne učinke sudjelovanja u projektima E+MnD na sudionike i voditelje projekata utemeljene na iskustvima koja „mijenjanju život” kako često ističu sudionici međunarodnih projekata mobilnosti. U sklopu projekta posebna se pozornost posvećuje vrijednostima aktivnoga građanstva i društvene participacije.

 

Završna transnacionalna analiza RAY LTE projekta 2015-2018 (ožujak 2021)

 

 • RAY INNO – Učinak strateških partnerstava i suradnje u programu Erasmus+: Mladi na djelu

Istraživački projekt o utjecaju, ulozi i potencijalu strateških partnerstava i suradnje u programu Erasmus +: Mladi na djelu (Ključna aktivnost 2) kao instrumentima za poticanje inovacija i razmjenu dobre prakse u području mladih. 

Rezultati ovog istraživanja se očekuju uskoro.

 

 • RAY LEARN – Strategije i prakse za razvoj organizacija i učenje u sektoru mladih u Europi

Istraživački projekt o strategijama i praksama za organizacijski razvoj i učenje za europske mreže i organizacije u području mladih. 

Rezultati ovog istraživanja se očekuju uskoro.