Misija i načela Europskih snaga solidarnosti za sudionike i za organizacije

Misija

Europske snage solidarnosti okupljaju mlade kako bi izgradili uključivije društvo te pružili podršku ranjivim osobama i odgovorili na socijalne izazove. Mladima koji žele pomagati, učiti i razvijati se nude inspirativno i osnažujuće iskustvo.

Načela za sudionike (volontere)

Sudionik Europskih snaga solidarnosti obvezuje se na poštovanje sljedećih načela:

  • sudionici Europskih snaga solidarnosti prihvaćaju vrijednosti solidarnosti i poštovanja ljudskog dostojanstva i ljudskih prava te vjeruju u promicanje poštenog i jednakog društva u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti teže za jačanjem solidarnosti među ljudima, istovremeno poštujući njihove kulture i tradicije te žele izgraditi zajednicu podijeljenih odgovornosti i uzajamne potpore
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti žele smisleno pridonijeti društvu i pokazat će solidarnost, suradnju i uzajamno razumijevanje
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti ne smiju djelovati ni na koji način kojim bi druge ili sebe doveli u opasnost
  • sudionici Europskih snaga solidarnosti moraju poštovati pravila, organizacijsku strukturu i prakse kojima se upravlja organizacijom domaćinom, imajući na umu da bi taj okvir mogao biti potreban za poštovanje osobnog zdravlja, sigurnosti i dostojanstva pojedinaca koji su uključeni u aktivnost. Sudionici Europskih snaga solidarnosti moraju poštovati i zakone koji su na snazi u zemlji domaćinu
  • pridruživanje Europskim snagama solidarnosti uvijek mora biti vlastiti izbor mlade osobe koja je slobodna napustiti inicijativu. Mladi imaju pravo odbiti svaku ponudu za raspoređivanje u okviru Snaga, a da to ne utječe na mogućnost primanja drugih ponuda u budućnosti
  • sudjelovanje u Europskim snagama solidarnosti ne uključuje plaćanje nikakve naknade
  • na kraju njihova angažmana sudionici Europskih snaga solidarnosti imaju pravo na primanje potvrde Europskih snaga solidarnosti kojom se potvrđuje njihovo sudjelovanje u aktivnosti
  • pri prihvaćanju raspoređivanja za volontersku aktivnost sudionici Europskih snaga solidarnosti potpisat će sporazum o solidarnosti s organizacijom sudionicom, u kojem su detaljno navedeni uvjeti njihove aktivnosti, u skladu s načelima Povelje o Europskim snagama solidarnosti. Ugovor o radu služit će sličnoj svrsi kod stručne aktivnosti
  • prije početka aktivnosti i za vrijeme angažmana, sudionici Europskih snaga solidarnosti primat će jasne informacije o zadacima koje će provesti i, prema potrebi, prikladno osposobljavanje i jezičnu potporu.

Načela i standardi kvalitete za organizacije

Jednake mogućnosti i nediskriminacija. Volonteri se biraju pravedno, transparentno i objektivno, bez obzira na spol, etničku pripadnost, vjeru, seksualnu orijentaciju, političku opredijeljenost ili invaliditet. Ne smiju se zahtijevati prethodne kvalifikacije, razina obrazovanja, posebno iskustvo ni znanje jezika. Može se izraditi specifičniji profil volontera ako je to opravdano zbog prirode zadaća u okviru aktivnosti ili konteksta u kojem se provodi projekt. Radi promicanja uključivosti sudjelovanje u volonterskim aktivnostima mora za volontere biti besplatno, osim mogućeg doprinosa za putne troškove (ako ih bespovratna sredstva ne pokrivaju potpuno). Aktivnosti bi trebale biti u skladu s načelima utvrđenima u članku 9. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Izbjegavanje zamjene za zaposlenje. Volonterske aktivnosti ne smiju zamijeniti stažiranje ili zaposlenje kako bi se izbjegli negativni učinci na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje. Sudjelovanje volontera trebalo bi nadopunjavati rad plaćenog osoblja. Oni ne bi smjeli zamjenjivati plaćeno osoblje niti utjecati na njihove plaće i uvjete rada.

Izbjegavanje štetnih aktivnosti. Potrebno je osigurati zaštitu i sigurnost sudionika, organizacija sudionica i ciljnih skupina. Takva zaštita i sigurnost trebali bi uključivati odgovarajuće sigurnosne provjere sudionika koji rade s ranjivim skupinama, u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom. Volonterske aktivnosti trebale bi se provoditi uzimajući u obzir utjecaj nepredviđenih okolnosti, kao što su ekološke krize, sukobi ili pandemije. Trebale bi biti uskladu s načelima iz Smjernica EU-a za promicanje i zaštitu prava djeteta.

Pružanje kvalitetnih, lako dostupnih i uključivih aktivnosti. Volonterske zadaće trebale bi sudionicima omogućiti da razviju vještine i kompetencije za osobni, socijalni i građanski razvoj. Organizacije bi trebale uključiti aktivnosti volontera u lokalni kontekst i olakšati njihovu interakciju s lokalnom zajednicom i civilnim društvom. Volonterima bi trebalo priznati vrijednost i koristi volontiranja u okviru Europskih snaga solidarnosti, i to vrednovanjem ishoda učenja.

Primjereni uvjeti za osposobljavanje, rad i volontiranje. Sudionicima se moraju osigurati sigurni i pristojni životni i radni uvjeti. Mladi i organizacije moraju potpisati ugovor o volontiranju, u kojem će biti navedena prava i odgovornosti obiju strana i koji će uključivati jasno određen skup volonterskih zadaća.

Zabrana ostvarivanja dobiti. Prema Financijskoj uredbi korisnici ne smiju ostvarivati dobit od aktivnosti koje se financiraju dodijeljenim bespovratnim sredstvima. Osim toga, organizacije bi trebale pokrivati troškove sudionika koji proizlaze iz sudjelovanja u takvim aktivnostima solidarnosti, ali im ne bi trebale osiguravati plaću ni ekonomsku korist.