PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Publikacije s primjerima dobre prakse

  • NOVO: U potrazi za uključivanjem i raznolikošću - osnovni pojmovi o uključivanju, raznolikosti i osobama s manje mogućnosti; opisi uključivih projekata, priručnici i inspiracija (AMPEU, 2021)
  • NOVO: Flagship Project Collection - zbirka primjera dobre prakse u programima ESS i E+ na teme: uključivanje, participacija, digitalna transformacija, održivost i zaštita okoliša (SALTO Resursni centar za sudjelovanje i informiranje, 2021)
  • NOVO: Showing solidarity for..., zbirka primjera dobre prakse i analiza načina na koji projekti mogu doprinositi prioritetima programa (SALTO Resursni centar Europskih snaga solidarnosti, 2021)
  • Showing solidarity with..., zbirka primjera dobre prakse u programu ESS (SALTO Resursni centar Europskih snaga solidarnosti, 2020)
  • Sjajne priče o projektima i iskustvima korisnika programa objavili smo u brošuri Vodič kroz ostvarene prilike u tiskanom i online izdanju. Volonterske projekte predstavljaju O.A.ZA. i Dom za starije i nemoćne Poreč (EVS), a Projekte solidarnosti Romsko nacionalno vijeće (AMPEU, 2020)
  • ESS zeleni projekti - primjeri dobre prakse (Europska komisija, 2020)

Humanitarna udruga fra Mladen Hrkać

Humanitarna udruga fra Mladen Hrkać neprofitna je organizacija čija je temeljna misija pružati pomoć oboljelim i unesrećenim osobama koje dolaze na liječenje u Zagreb te unaprjeđivati prava i kvalitetu života ranjivih društvenih skupina. Organizacija kontinuirano osmišljava aktivnosti usmjerene na osobe u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva kao što su starije osobe, beskućnici, hrvatski branitelji i drugi.

 

Više o projektu "Most solidarnosti" Humanitarne udruge fra Mladen Hrkać

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb ustanova je u sustavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a bavi se pružanjem usluga djeci oštećena sluha, djeci uredna sluha s poremećajem govorno-jezične komunikacije, djeci s komunikacijskim teškoćama iz spektra autizma i pervazivnog razvojnog poremećaja te djeci s višestrukim teškoćama, od rođenja do 30. godine života. Do sada su proveli nekoliko uspješnih projekata, a kao primjer dobre prakse ističemo dva o kojima više možete saznati na poveznici niže.

 

Više o volonterskim projektima Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb 

Udruga Amazonas

Udruga Amazonas potiče pozitivne promjene kroz inovativnost, pokret i učenje. U svom radu uspješno surađuje sa školama pružajući tako priliku školama da obogate svoje sadržaje, a djeci da upoznaju njihov rad kroz aktivnosti volontera.Udruga Amazonas već godinama provodi projekte dugoročnog volontiranja, a proveli su i projekt stažiranja i zaposlenja unutar ESS programa.

 

Više o volonterskim projektima Udruge Amazonas

Liga za prevenciju ovisnosti

Skupina mladih okupljena ispred splitske Lige za prevenciju ovisnosti projektom EMOTIKON - jačanje emocionalnih i socijalnih kompetencija mladih željela je mlade, ali i širu javnost upozoriti na važnost razvijanja emocionalnih i socijalnih kompetencija mladih, osobito u kontekstu prevencije rizičnih ponašanja. Učinili su to kroz čitav niz kreativnih rješenja koje su osmislili i realizirali mladi. Krajnji cilj bio je potaknuti i osnažiti njihove vršnjake da potraže pomoć u izazovnim životnim situacijama, pokazujući im da za brigu u tom smislu nikada nije prekasno ili prerano.

 

Više o projektu "EMOTIKON - jačanje emocionalnih i socijalnih kompetencija mladih" Lige za prevenciju ovisnosti

Udruga Maštara

Glavni cilj projekta Sretnija djetinjstva uz mlade pomagače Udruge Maštara bio je povećati razinu solidarnosti među građanima lokalne zajednice u svrhu povećanja kvalitete života, prije svega solidarnosti mladih s djecom kojoj je potrebna podrška u odgoju i obrazovanju. Cilj jednogodišnjeg projekta ostvaren je na dva načina: kroz pružanje pomoći u učenju, razvoju ili unapređenju slike o sebi i širenju socijalne mreže te kroz provedbu aktivnosti kvalitetne provedbe slobodnog vremena.   

 

Više o projektu "Sretnija djetinjstva uz mlade pomagače" Udruge Maštara

Udruga O.A.ZA. – Održiva Alternativa ZAjednici

Projektom GREEN FINGERS - Growing School Gardens organizacija O.A.ZA. željela je ostvariti ponovno povezivanje djece i mladih s prirodom u urbanom okruženju, iskustveno učenje o održivom razvoju te postići međukulturalnu interakcije, razmjenu iskustava i učenje između volontera, učenika i učitelja.

 

Više o projektu "GREEN FINGERS - Growing School Gardens" Udruge O.A.ZA.

Udruga bivših studenata i prijatelja KTF Split

Skupina od pet mladih osoba provela je projekt solidarnosti "UniCompoST Učionica" na području grada Splita. U središtu projekta bilo je kreiranje inovativnog, a prije svega okolišno usmjerenog programa neformalnog učenja za osobe u sustavu obrazovanja.

 

Više o projektu "UniCompoST Učionica" Udruge bivših studenata i prijatelja KTF Split 

Udruga ZUM

Projekt "Za održivu budućnost" nastao je kao inicijativa i ideja volontera i volonterki iz Kluba mladih volontera, Udruge ZUM i Volonterskog centra Istra. Volonteri su uočili potrebu za čišćenjem onečišćenih prostora u lokalnoj zajednici uz potrebu za razvijanjem svijesti o problematici onečišćenja okoliša, prije svega plaža. Svjesni prijetnje koju onečišćenje predstavlja za planet i motivirani proaktivno djelovati, članovi Kluba mladih volontera odlučili su se djelovati na lokalnoj razini.

 

Više o projektu "Za održivu budućnost" Udruge ZUM

Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj

Projekt  „SMILE - Solidarity movement in a learning environment“ udruge Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj se sastoji od 2 dugoročne volonterske aktivnosti koje su ponudile prostor za 3 volontera unutar 2 različite organizacije.  Cilj je bio Lipik pretvoriti u grad s međunarodnim volonterima koji mogu unijeti novi život u malu zajednicu, organizirajući događaje, radionice i radeći na stvaranju sustava podrške i prostora za učenje. Udruga Ocean Znanja je koordinirala aktivnosti, a volontere su ugostile dvije lokalne udruge.

 

Više o projektu „SMILE - Solidarity movement in a learning environment“ udruge Ocean Znanja u RH

Poduzetnički centar Split

Projekt Hack4Split koncipirali su i proveli mladi entuzijasti Poduzetničkog centra Split s dva cilja. Prvi cilj odnosio se na osposobljavanje mladih za aktivno građanstvo, socijalno poduzetništvo, zapošljavanje i učenje. Drugi je cilj bio usmjeren aktiviranju mladih unutar njihove lokalne zajednice, osvještavanju problema koje sugrađani imaju, a onda i pronalaženju rješenja i odgovora na potrebe iskazane u zajednici.

 

Više o projektu "Hack4Split" Poduzetničkog centra Split

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije

Potaknuti relativno visokom stopom dojenačke smrtnosti u Republici Hrvatskoj u odnosu na gospodarski razvijenije zemlje Europske unije mladi volonteri Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije osmislili su i proveli projekt "Prvi korak u sigurnim rukama" program informiranja i educiranja roditelja, budućih roditelja, volontera, djelatnika gradskih društava Crvenog križa, Policijske uprave te šire javnosti o pružanju prve pomoći djeci i dojenčadi.

 

Više o projektu "Prvi korak u sigurnim rukama" DCK PGŽ

Udruga Platypus

Udruga Platypus je nevladina udruga kojoj su ciljevi jednakost, tolerancija i inkluzivno društvo.

Poseban fokus udruge je na marginaliziranim i ranjivim skupinama – LGTBI, izbjeglice, migranti, tražitelji azila. Svojim djelovanjem otvaraju rasprave o vrlo važnim temama koje uključuju prvenstveno probleme marginaliziranih skupina u društvu. Udruga je uspješno provela projekt u trajanju godine dana naziva "Ujedinjeni u različitosti“ koja tematizira probleme trans* i interspolnih osoba u društvu.

 

Više o projektu "Ujedinjeni u različitosti“ Udruge Platypus

Udruga 'Vrapčići'

Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ za svoju misiju ima borbu za ljudska i građanska prava bolesnika sa psihotičnim poremećajima. Uz to, predstavlja i mjesto interakcije i integracije pojedinaca nakon proces liječenja.

Projektom "I mi smo l(j)udi“, u trajanju od 12 mjeseci, naglasak je stavljen na unaprjeđenje kvalitete života i mentalnog zdravlja mladih sa psihosocijalnim teškoćama.

 

Više o projektu "I mi smo l(j)udi“ Udruge "Vrapčići"

 

Poduzetnički centar Split

Poduzetnički centar Split u sklopu projekta "Studentski digitalni HUB" proveo je edukacije za mlade na teme digitalnih i poduzetničkih vještina, posebice socijalnog poduzetništva tijekom kojih su imali priliku steći vještine koje će im povećati šanse na tržištu rada, ali i dobiti Europass digitalnu vjerodajnicu koja potvrđuje savladano.

 

Više o projektu "Studentski digitalni HUB" Poduzetničkog centra Split

Mladforma

Onemogućavanje djelovanja u svakodnevnom životu nastalo uslijed COVID-19 pandemije potaknulo je šestero mladih aktivista na osnivanje neformalne inicijative mladih pod nazivom Mladforma te pokretanje projekta solidarnosti „Bez filtera“ na području grada Osijeka. Projekt je imao za cilj povećati participaciju mladih u društvu te je vrlo uspješno proveden.

 

Više o projektu "Bez filtera" neformalne skupine mladih Mladforma

Rotary klub Rijeka Novi val

Rotary klub Rijeka Novi val uspješno je proveo projekt pod nazivom „I ja sam tu!“ tijekom kojeg je poseban naglasak stavljen na edukacije lokalne zajednice vezane za prava djece, a projekt je rezultirao i zanimljivom e-slikovnicom.

 

Više o projektu "I ja sam tu!" Rotary kluba Rijeka Novi Val

Mađarsko kulturno društvo Ady Endre

Mađarsko kulturno društvo Ady Endre uspješno je provelo projekt solidarnosti pod nazivom „Klikni se s bakom!“ u sklopu kojeg su aktivno radili na izgradnji međugeneracijske suradnje između mladih i osoba starije životne dobi kroz prijenos digitalnih znanja i vještina.

 

Više o projektu "Klikni se s bakom" Mađarskog kulturnog društva Ady Endre

AlaVera fashion workshop

Neformalna skupina mladih je tijekom prošle godine provela projekt solidarnosti pod nazivom „Studentska modna radionica AlaVera “ kojim su ukazali na važnost recikliranja i prenamjene starih odjevnih predmeta s ciljem stvaranja kruga održivosti i zaštite okoliša.

 

Više o projektu "AlaVera studentska modna radionica" neformalne skupine AlaVera fashion workshop

Udruga Biom

Udruga Biom je organizacija civilnog društva koja se bavi očuvanjem prirode, njezinim promicanjem i popularizacijom. Cilj im je očuvati bioraznolikost kroz praćenje stanja sastavnica prirode i provedbu mjera očuvanja, s naglaskom na ptice, ali i na širi životinjski i biljni svijet. Udruga Biom već je iskusan ESS korisnik koji je proveo niz volonterskih projekata, ali i projekt stažiranja i zaposlenja unutar Europskih snaga solidarnosti.

 

Više o projektu "Island Birds" Udruge Biom 

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Udruga Sunce osnovana je 1998.godine u Splitu kako bi odgovorila na rastuću potrebu društva za neovisnim i stručnim tijelom koje će ponuditi rješenja u pitanjima zaštite okoliša i prirode. Udruga Sunce zauzima se za povećanje standarda i unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode, potiče uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovara stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode. Udruga je dosad uspješno provela 3 EVS i 2 ESS projekta, a naročito ističemo i pohvaljujemo njihov nedavno završen volonterski projekt "Solidarity for Green Dalmatia“.

 

Više o projektu "Solidarity for Green Dalmatia“ Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Domine - organizacija za promicanje ženskih prava

Projekt solidarnosti „RadiOna ravnopravnoSTi“ provelo je 10 mladih žena, volonterke organizacije Domine, s ciljem povećanja vidljivosti žena u javnom prostoru te povećanja ravnopravnosti žena u Splitu. Tijekom 12 mjeseci koliko je projekt trajao organizirano je više javnih akcija i radionica;zagovaralo se usvajanje Europske povelje za ravnopravnost na lokalnoj razini te se zagovaralo da više gradskih ulica nose imena žena. Poseban uspjeh projekta je održavanje prvog Mediteranskog ženskog festivala i doprinos ženskoj prošlosti grada Splita. 

 

Više o projektu "RadiOna ravnopravnoSTi“ organizacije Domine

Udruga Tatavaka

Projekt solidarnosti „U potrazi za održivim svijetom“ provela je udruga Tatavaka koju čine mladi studenti i građani koji su, ponukani trenutnim reformama školstva te situacijom s klimatskim promjenama, odlučili uložiti svoje novostečeno znanje akumulirano tijekom studija u svrhu osvještavanja učenika i šireg društva o održivom načinu života te problemima klimatskih promjena. Međusobnom suradnjom, razvili su kreativne i interdisciplinarne sadržaje koje su proveli u školama putem predavanja, radionica i terenske nastave. Također su održali javna prikazivanja dokumentarnih filmova te radionice izrade kozmetike za opće građanstvo.

 

Više o projektu "U potrazi za održivim svijetom" udruge Tatavaka

Savez izviđača Hrvatske

Savez izviđača Hrvatske nacionalna je skautska organizacija i članica Svjetske organizacije izviđačkog pokreta čiji članovi godišnje u prosjeku odrade oko 250.000 volonterskih sati i u kojoj je volonterstvo osnova rada s djecom i mladima. SIH je uspješno proveo volonterski projekt "Budi moja voda“ koji je utjecao na očuvanje bioraznolikosti šumskog područja kroz volonterske akcije za opće dobro i jačanje solidarnosti u zajednici.

 

Više o projektu "Budi moja voda" Saveza izviđača Hrvatske

SOL.zd – Mreže Solidarnosti ZD

Projekt solidarnosti "Mreže solidarnosti ZD“ provela je neformalna skupina mladih SOL.zd koju čine mladi aktivni u različitim inicijativama i udrugama s područja Zadra, ali i mladi željni sudjelovanja u projektu i pomaganju lokalnoj zajednici. Projekt je sa svojim aktivnostima pridonio stvaranju otvorenije i solidarnije lokalne zajednice kroz upoznavanje i umrežavanje ljudi te zajedničku organizaciju različitih događaja i aktivnosti kojima su se stvorile kreativne i poticajne prilike za razvoj solidarnih odnosa među ljudima.

 

Više o projektu "Mreže solidarnosti ZD" neformalne skupine SOL.zd

Krugovi - Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Centar Krugovi osnovan je radi podrške ranjivim skupinama kao što su maligno oboljele, starije i nemoćne osobe te osobe s narušenim samopouzdanjem, slikom o sebi, narušenim partnerskim i međuljudskim odnosima. Centar se bavi pružanjem individualne i grupne pomoći korisnicima te unapređivanjem njihove kvalitete i zadovoljstva životom.

 

Više o projektu "Uključen pojedinac stvara zadovoljno društvo" Centra Krugovi

Mirovna grupa mladih Dunav

Mirovna grupa mladih Dunav neprofitna je organizacija sa sjedištem u Vukovaru koja provodi programe za mlade iz područja kulture i umjetnosti, međunarodne suradnje i razvoja, neformalne edukacije i informiranja mladih, te programe u kojima sami mladi uključeni kroz aktivnosti aktivno doprinose razvoju lokalne zajednice.

 

Više o projektima "Mladi za stare""Vukovarske ljetne vibre" i "Volontiranje u Vukovaru" Mirovne grupe mladih Dunav

Hrvatska škola Outward Bound

Hrvatska škola Outward Bound već godinama uspješno sudjeluju u programima EU, a višegodišnje iskustvo u provođenju volonterskih projekata nadograđuje kroz program Europske snage solidarnosti.

 

Više o projektima „Navigating tradition – building experiences“ i „Lika summer volunteering camp“ Hrvatske škole Outward Bound

Eko centar Latinovac

Jačanje solidarnosti, međugeneracijska razmjena i razumijevanje, osnaživanje duha zajedništva i smanjivanje predrasuda samo su neke od tema projekta Eko centra Latinovac "Održivi razvoj zajednice – prvi korak“.

 

Više o projektu "Održivi razvoj zajednice - prvi korak" Eko centra Latinovac

Romsko nacionalno vijeće

Romsko nacionalno vijeće (RNV) provelo je projekt solidarnosti "Mladi Romi i Romkinje pomažu zajednici” u sklopu kojega je skupina mladih Romkinja i Roma iz izoliranog, segregiranog romskog naselja Piškorovec u Međimurskoj županiji, vlastitim primjerom pokazala da su moguće pozitivne promjene unutar njihove lokalne zajednice.

 

Više o projektu "Mladi Romi i Romkinje pomažu zajednici” Romskog nacionalnog vijeća