Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije

Prvi korak u sigurnim rukama

Potaknuti relativno visokom stopom dojenačke smrtnosti u Republici Hrvatskoj u odnosu na gospodarski razvijenije zemlje Europske unije mladi volonteri Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije osmislili su i proveli program informiranja i educiranja roditelja, budućih roditelja, volontera, djelatnika gradskih društava Crvenog križa, Policijske uprave te šire javnosti o pružanju prve pomoći djeci i dojenčadi. 

Radionica prve pomoći za korisnike projekta

Sve je objedinjeno projektom „Prvi korak u sigurnim rukama“, koji je okupio  9 mladih volontera, dva mentora stručnjaka iz područja te je uz volontere kroz aktivnosti projekta direktno educirano 170 osoba koje su u kontaktu s djecom s ciljem zaštite njihova života i zdravlja. 

Radionica prve pomoći za korisnike projekta

Edukativne aktivnosti projekta uključivale su 11 zasebnih edukacija, uvježbavanje praktičnih vještina održavanja života sa zaposlenicima Policijske uprave Primorsko-goranske županije te praktično uvježbavanje održavanja života u sklopu Festivala sportske rekreacije Primorsko-goranske županije.  Kroz medijske istupe promovirane su projektne aktivnosti te je provedena kampanja informiranja i educiranja javnosti o ovoj temi. Projektni rezultat je i izrađen program za pružanje prve pomoći djeci i dojenčadi s popratnim promotivnim i edukativnim materijalima, dostupnima na web stranici i Youtube kanalu DCK PGŽ.

Službeni logo projekta

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Službena mrežna stranica projekta

Službeni Youtube kanal DCK PGŽ