Liga za prevenciju ovisnosti

EMOTIKON - jačanje emocionalnih i socijalnih kompetencija mladih

Skupina mladih okupljena ispred Lige za prevenciju ovisnosti projektom EMOTIKON - jačanje emocionalnih i socijalnih kompetencija mladih željela je mlade, ali i širu javnost upozoriti na važnost razvijanja emocionalnih i socijalnih kompetencija mladih, osobito u kontekstu prevencije rizičnih ponašanja.Mladi na radionici izrade promotivnih vizuala

Učinili su to kroz čitav niz kreativnih rješenja koje su osmislili i realizirali mladi. Krajnji cilj bio je potaknuti i osnažiti njihove vršnjake da potraže pomoć u izazovnim životnim situacijama, pokazujući im da za brigu u tom smislu nikada nije prekasno ili prerano.

Ulogiraj se u život Vizual

Glavne projektne aktivnosti bile su: osmišljavanje i izrada video animacija u svrhu prevencije rizičnih ponašanja, provedba internet kampanje za osvještavanje o važnosti mentalnog zdravlja mladih, odnosno jačanja emocionalnih i socijalnih kompetencija mladih te provedba preventivnih radionica u osnovnim školama. Održano je 6 radionica s mladima na kojima su osmišljene teme i sadržaji videa te formirane poruke koje se žele poslati. Osmišljeni scenariji oblikovani su u video animacije.

Odmori mozak vizual

 

Osim animacija osmišljeno je još 25 vizuala/digitalnih naljepnica koje su se koristile u preventivne svrhe u školskim programima. Vizuali su prilagođeni i za korištenje u svakodnevnoj komunikaciji putem aplikacije Whats’a App. Kako bi animacije učinili dostupnima široj javnosti, osobito mladima, provedena online kampanja „Pazi da ne izgoriš“  koja je postigla veliku vidljivost u javnosti i doprijela do gotovo pola milijuna osoba, od čega oko 200 000 mladih.Preventivan karakter projektnih aktivnosti omogućio je provoditeljima, skupini mladih, da aktivnosti osim mladima u riziku, usmjere i općoj populaciji. Koristeći jezik i simbole bliske mladima, na dosjetljiv ali i intrigantan način, poruke ohrabrenja i upozorenja optimalno su sabrane u promotivne naljepnice i videa, koja su stavljena na raspolaganje svima u zajednici, putem online kanala.

Pazi da ne izgoriš vizual

U sklopu projekta provedene su i radionice u osnovnim školama, u kojima su uz stvorene vizuale i pristupačan te zanimljiv način prenošenja informacije, ohrabreni i potaknuti razgovor o temi i kritičko promišljanje mladih.

Rasti svojim tempom vizual

Navedene video animacije, promotivne naljepnice i više informacija o samo projektu možete pronaći preko sljedećih poveznica:

Službena Facebook stranica Lige za prevenciju ovisnosti

Službena Facebook stranica kampanje "Pazi da ne izgoriš"

Animacija "Rasti svojim tempom"