Mladforma

Bez filtera

Ovim projektom se kroz različite aktivnosti nastojalo pokrenuti novi trend među mladima i ohrabriti ih da aktivno zagovaraju ljudska prava, toleranciju i solidarnost u društvu. Novi oblik infuencanja postepeno se gradio pa su tako sudionici prvo prošli kroz edukacije na teme kritičkog mišljenja, medijske pismenosti, aktivizma i digitalnih kompetencija.

 

Plakat za edukaciju o medijskoj pismenosti

 

Tijekom projekta osnovano je 6 grupa „Mladi za mladi“, koje su obrađivale iduće teme: Ljudska prava; Kvalitetno obrazovanje; Javne politike za mlade; Prostor za mlade; Kvalitetno slobodno vrijeme; Održivi razvoj. U tim grupama aktivno su sudjelovale 33 mlade osobe, a održano je preko 30 sastanaka. Aktivnosti kojima su se bavile grupe su bile raznolike, a članovi su npr. kreirali sadržaje za društvene mreže, snimali video reportaže o osječkim prostorima za mlade,  provodili istraživanja, organizirali akcije u lokalnoj zajednici kao što su grafitiranje govora mržnje na dječjem vrtiću i preimenovanje osječkih ulica ženskim imenima, a čak su i analizirali političke programe kandidata i kandidatkinja za poziciju osječkog gradonačelnika.

 

Volonteri grafitiraju govor mržnje na dječjem vrtiću   Volonterka na aktivnosti preimenovanja osječkih ulica ženskim imenima

 

Nakon internog inicijalnog informiranja, timovi su na tjednoj bazi dobivali svoj medijski prostor na popularnim društvenim mrežama gdje su imali priliku informirati druge i podijeliti svoja saznanja. Jedna od medijskih kampanja odnosila se i na promicanje ženskih reproduktivnih prava i prava LGBTQ osoba kroz prikupljanje fotografija s porukama podrške. Kroz 18 tjedana medijskih kampanja objavljeno je preko 80 objava te preko 270 jednodnevnih objava (story). Sve objave dostupne su na Facebook i Instagram stranicama mladforme, kao i na kasnije otvorenoj web stranici.

 

 Mlada djevojka s natpisom "Za izbor, za različitost, za ljubav"    Četvoro mladih u okviru medijske kampanje

 

Kako bi sumirali naučeno, okupili provedene aktivnosti na jednom mjestu, ali i odali počast svima koji su uložili svoj trud za sudjelovanje u navedenom projektu izrađen je vodič pod naslovom „Društvene mreže kao alat za aktivizam mladih – primjeri iz prakse“, koji je tiskan u 150 primjeraka i koji možete preuzeti klikom na sliku ispod.

 

Naslovnica brošure „Društvene mreže kao alat za aktivizam mladih – primjeri iz prakse“

 

Također kreirana je i povelja „Osijek – grad po mjeri mladih“ koja u sebi sadrži 14 točaka kojima se mladi žele baviti u tom gradu.

Povodom završetka projekta održana je završna tribina s oko 40 gdje su se predstavili rezultati projekta, kao i vodič, ali se i raspravljalo o potencijalnim aktivnostima u budućnosti.

Unatoč završetku projekta neformalna skupina mladih i dalje promiče aktivnu participaciju mladih te je tako pokrenula svoju web stranicu gdje omogućuje mladima prostor za objavu vlastitih članaka.

 

Kao veliko priznanje navedenoj organizaciji bilo je uvrštavanje u pet najboljih europskih projekata mladih i nominacija za SALTO Awards.

Bez filtera - video za SALTO Awards