Rotary klub Rijeka Novi val

Iako je Grad Rijeka 2005. godine stekao počasni naziv grada – prijatelja djece, članovi udruge Rotary klub Rijeka Novi val uvidjeli su višegodišnje kršenje dječjih prava - od manjka kapaciteta u gradskim vrtićima, nedostatan broj uređenih javnih površina gdje se djeca mogu igrati te veći broj razvoda što znači da djeca gube pravo na oba roditelja. Vodeći se spomenutim saznanjima cilj im je bio kroz različite edukacije i aktivnosti povećati osviještenost svojih sugrađana o pravu djece. 

Tijekom projekta je oslikan mural na području riječkog terminala naglašavajući pojedina prava djece – pravo djeteta na obrazovanje, pravo na slobodu udruživanja, pravo na posebnu zaštitu djece izbjeglica, prava djece žrtava rata te pravo djeteta na život.

    Mural na području riječkog terminala 

Također, lokalni stanovnici imali su priliku poslušati predavanje savjetnice pravobraniteljice za djecu, pogledati predstavu te prisustvovati izložbi dječjih radova u izlozima Gradske uprave Grada Rijeke na istu temu.

Izrađena je e-slikovnica te tiskana u 100 primjeraka, a javnosti je predstavljena u prosincu 2021. godine u Dječjoj kući Grada Rijeke te potom distribuirana osnovnim školama Grada Rijeke. 

    Dječja slikovnica  

Fotogalerija predstavljanja slikovnice "Tili i čarobna školska kutija"