Udruga Amazonas

Udruga Amazonas

Udruga Amazonas registrirana je u Zagrebu 2004. godine sa svrhom poticanja pozitivne promjene i društvene aktivacije. Kroz tri područja rada – socijalna podrška, aktivni i mobilni mladi te kretanje i sport – organiziraju aktivnosti provođenja slobodnog vremena, promiču volonterstvo i uključivanje u lokalnu zajednicu, organiziraju radionice, edukacije i treninge. Kroz capoeiru i sportske aktivnosti rade na razvoju socijalnih vještina djece i mladih. U radu su usmjereni na društvene skupine u riziku i sa smanjenim mogućnostima (djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca i mladi u riziku, obitelji u riziku). 

Connecting youth via Capoeira

Connecting youth via Capoeira

U sklopu projekta „Connecting youth via Capoeira“ Udruga Amazonas ugostila je četvero volontera u svoju lokalnu zajednicu s ciljem obogaćivanja kvalitete života djece i mladih s manje mogućnosti kroz provedbu solidarnih aktivnosti u školi.
 
   Razgovor s volonterima Četvero volontera na radionici

Aktivnosti su bile podijeljene u tri glavne kategorije: aktivnosti usmjerene na promicanje uključivanja djece i mladih s manje mogućnosti, aktivnosti usmjerene na promicanje solidarnosti i volontiranja u lokalnoj zajednici te aktivnosti usmjerene na osobni razvoj volontera.

U sklopu aktivnosti koje su imale za cilj promicanje uključivanja djece i mladih s manje mogućnosti, volonteri su radili kao asistenti trenerima iz Amazonasa u lokalnom projektu Tribo Moderna. Dva puta tjedno su išli u škole s kojima udruga surađuje i provodili dio treninga za djecu s rizikom s naglaskom na inkluziju kroz Capoeiru i sportske aktivnosti.

           Volonteri s djecom i mladima na sportskim aktivnostima

                       

Tijekom ožujka, zbog pojave Koronavirusa, sve aktivnosti su se krenule održavati online. Tako su volonteri pripremali obrazovne videozapise za djecu te održavali Facebook stranicu Tribo Moderna. Uz to, zajedno s lokalnim volonterima pomagali su u pripremi radionica i događaja s ciljem podizanja svijesti o razlikama u našim zajednicama, ali i pružanja obrazovnih i informativnih sadržaja koji su bili jednako dostupni svima, poput radionica stranih jezika.

  Online predavanje za djecu

 

U okviru aktivnosti usmjerenih na promicanje solidarnosti i volontiranja, volonteri su se pridružili medijskom timu zajedno s lokalnim volonterima kako bi snimali i fotografirali aktivnosti udruge te na taj način povećali vidljivost projekta. Tijekom lockdowna u ožujku, travnju i svibnju 2020. volonteri su kreirali edukativne animirane filmove, ali i filmove koji promoviraju mobilnost i društvene aktivnosti udruge. Uz to su pokrenuli i “Blog Solidarnosti” u kojem su objavljivali članke na temu solidarnosti. Tijekom, ali i nakon završetka projekta volonteri su bili uključeni u aktivnosti promicanja mobilnosti. Podijelili su svoja iskustva u školama, centru za mlade i tijekom aktivnosti koje je organizirala Agencija za mobilnost i programe Europske unije.


 


 

Prostor u kojem su radili volonteri

 

Nadalje, u okviru aktivnosti usmjerenih na osobni razvoj volontera, svi volonteri su imali prostor za stvaranje, pripremu i provedbu osobnog projekta te su time odgovorili na potrebe lokalne zajednice, ali i pozitivno utjecali na mlade sudionike. Volonteri su tijekom radionica učili osnove hrvatskog jezika, usavršavali engleski jezik, ali i učili jedni druge materinjem jeziku. Uz to, jedan je volonter realizirao i internetski kafić u kojem su korisnici raspravljali o važnim temama poput zaštite okoliša.

Volonteri tijekom učenja jezika

Stekli su vještine vođenja, osjećaja odgovornosti i vještine upravljanja projektima. A od samog početka projekta volonteri su svoje učenje pratili uz kvalitetnu podršku organizacije i svojih mentora.

Volonteri na predavanju o slikarstvu

Udruga Amazonas, usprkos pandemiji koronavirusa, je zajedno sa svojim volonterima uspješno provela sve aktivnosti u planiranom okviru. Volonteri, ali i sudionici njihovih aktivnosti naučili su puno toga, ali ono što je najvažnije zajedno su stvorili multikulturalno okruženje, upoznali se sa sličnostima i razlikama koje u našem društvu postoje i zasigurno postali tolerantniji i otvoreniji za različitosti.

 

Volonterske aktivnosti 2021.

U prosincu 2022. završio je jednogodišnji projekt Udruge Amazonas ‘Izgradnja inkluzivnog društva’, u čijoj su provedbi sudjelovala četiri ESS volontera. Katrina, Hana, Valentina i Dino, uključeni volonteri, podržavali su provedbu brojnih aktivnosti za djecu i mlade, poboljšavajući pritom jezične vještine, promovirajući inkluziju te potičući svijest o socijalnim pitanjima među mladima.

 

Udruga Amazonas - Slika 8

 

Katrina i Hana aktivno su sudjelovale u treninzima za djecu u riziku, unutar lokalnog projekta Tribo Moderna, koji je obuhvatio dvije škole u Zagrebu. Njihov doprinos rezultirao je vidljivim poboljšanjem dječje razine engleskog jezika, upoznavanjem s novim kulturama te razvijanjem tolerancije i otvorenosti prema različitostima. S druge strane, volonteri su doprinijeli i radom na treninzima za djecu s poremećajima iz spektra autizma, pridonoseći razvoju njihovih motoričkih sposobnosti, koordinacije, izdržljivosti, osjećaja za ritam i muzikalnost.

 

Volonteri su organizirali tečajeve jezika i neformalne radionice s ciljem općenitog jačanja komunikacijskih vještina mladih, s naglaskom na mlade s manje mogućnosti. Učenje njemačkog, francuskog, talijanskog i engleskog jezika omogućilo je mladima da se povežu i razvijaju svoje komunikacijske vještine. Osim toga, organizirane su interkulturne radionice s ciljem podizanja svijesti o multikulturnom europskom društvu.

Udruga Amazonas - Slika 9

 

Volonteri su održali radionice i izvan Zagreba, u školama u Zaprešiću i Jastrebarskom, gdje su dijelili svoje iskustvo individualnog volontiranja. Također, ostvarena je suradnja sa zakladom Solidarna te uspješno organiziran humanitarni koncert za pomoć stanovnicima Ukrajine.

 

Tijekom projekta, volonteri su unaprijedili svoje digitalne i medijske kompetencije te naučili kako koristiti te vještine za podizanje svijesti o društvenim temama. Fotografirali su i izrađivali kratke filmove koji su promovirali društvene projekte Udruge Amazonas, podizali svijest o važnim društvenim problemima te promovirali solidarne vrijednosti.  Uz sve navedene rezultate, osobito je važno istaknuti da su se volonteri, ranije suočeni s ekonomskim preprekama odmah po završetku projekta uspješno zaposlili. Sudjelovanje u projektu omogućilo im je da razviju vještine i steknu iskustvo koje se pokazalo ključnim kod zapošljavanja.

 

Udruga Amazonas - Slika 10

 

Uz sve navedeno, projekt je donio i pozitivne promjene u samoj organizaciji. Dolazak četvero mladih ljudi s međunarodnim iskustvom unijelo je novu dinamiku u rad Udruge Amazonas. Aktivnosti u koje su se uključili dobile su internacionalnu dimenziju, a ojačala je pritom i suradnja s partnerskim organizacijama, poput YouNet-a. Projekt Udruge Amazonas, uz angažman ESS volontera, ostvario je značajan utjecaj na djecu s  manje mogućnosti, mlade i širu zajednicu. Predanost i kreativnost u radu značajno su doprinijele stvaranju inkluzivnijeg društva. Ovaj projekt predstavlja primjer uspješne suradnje i mobilnosti mladih s ciljem izgradnje bolje budućnosti za sve.

 

Više informacija na :

Službena mrežna stranica Amazonas _ Europske snage solidarnosti

Predstavljanje volontera na službenoj Facebook stranici Amazonas