Udruga Biom - Island Birds

Island Birds

U sklopu projekta „Island Birds“ udruga Biom ugostila je 4 volontera iz Portugala, Ujedinjenog Kraljevstva, Slovenije i Gruzije s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja ugroženih ptica, ali i o krizi biološke raznolikosti i nedostatku društvenih i obrazovnih sadržaja na izoliranim otocima. Izravnim konzervacijskim akcijama željeli su ne samo pomoći ugroženim pticama, već i potaknuti solidarnost u lokalnim zajednicama te promjenu stava prema održivom razvoju i zaštiti okoliša.

                 Četiri volontera u prirodi  

Kako bi ostvarili zadane ciljeve volonteri su bili uključeni u brojne aktivnosti na nekoliko lokacija širom Hrvatske, uključujući Park prirode Lastovo, otok Hvar, Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu, Park prirode Učka i ured Bioma u Zagrebu i Sinju. U svrhu istraživanja i očuvanja ptica provodile su se praktične aktivnosti koje su uključivale   praćenje populacije, praćenje gniježđenja, iskorjenjivanje invazivnih sisavaca, spašavanje i brigu za bjeloglave supove, pomoć u prstenovanju  ptica selica i akcije obnove travnjačkih staništa. Volonteri su pomagali u terenskim istraživanjima ptica, uključujući ugrožene vrste, u zaštićenim područjima širom Hrvatske sukladno znanstvenoj metodologiji.

  Dvije volonterke u prirodi Grupa volontera na terenskom istraživanju ptica

Volonteri su također sudjelovali u nizu aktivnosti s ciljem podizanja svijesti javnosti, neformalnog obrazovanja i izgradnje zajednice kao što su radionice o temama zaštite okoliša, koordinacija volontera i posjetitelja kampova na Učki, promatranje ptica u Maksimiru i sl.

               Grupa na aktivnosti u prirodi

               Radionica o zaštiti okoliša

Dio aktivnosti odvijao se u uredu gdje su volonteri izrađivali digitalne materijale za mrežne stranice i društvene mreže te  obavljali druge zadatke vezane uz očuvanje prirode, poput obrade znanstvenih podataka.

                      Dvije volonterke u uredu

Kroz projektne aktivnosti sudionici su stekli širok spektar iskustava povezanih s prirodom i njenim očuvanjem što je značajno poboljšalo njihove vještine, znanja i kompetencije, osposobljavajući ih da postanu pokretači promjena u svojim okolinama.

                      Volonterka s pticom u ruci

Projekt je raznim objavama, ali i  suradnjom s lokalnim organizacijama, dosegao veliku vidljivost. Tako su volonteri snimili video o projektu i njegovim rezultatima, a o vlastitim iskustvima pisali su i na blogu udruge Biom.

I za kraj, izdvojili bismo poruku jedne volonterke:

„Naučila sam o povijesti, savladala novi jezik, sudjelovala u novim aktivnostima i naišla na nove izazove, radila sam ono što sam prethodno mislila da ne mogu, kuhala sam za grupu od više od 10 ljudi i nije bilo užasno, posjetila sam nova mjesta i dodala njih još više na listu želja, otkrila sam novu glazbu, filmove i knjige, stekla prijateljstva, lutala sam, i otkrila više o samoj sebi. Odrasla sam!“