Udruga Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj

„SMILE - Solidarity movement in a learning environment“

Projekt  „SMILE - Solidarity movement in a learning environment“ udruge Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj se sastoji od 2 dugoročne volonterske aktivnosti koje su ponudile prostor za 3 volontera unutar 2 različite organizacije.  Cilj je bio Lipik pretvoriti u grad s međunarodnim volonterima koji mogu unijeti novi život u malu zajednicu, organizirajući događaje, radionice i radeći na stvaranju sustava podrške i prostora za učenje. Udruga Ocean Znanja je koordinirala aktivnosti, a volontere su ugostile dvije lokalne udruge.

Udruga Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj - Slika 1

Jednu volonterku ugostila je Udruga "Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama", neprofitna organizacija koja djeluje u 2 grada i 46 sela. Volonterka je pružala podršku starijim osobama, te za njih organizirala edukativne i zabavne aktivnosti, a pritom je naučila kako raditi sa starijim osobama i kako za njih osmisliti zanimljive i primjerene aktivnosti.  Volonterka je pomagala u aktivnosti "dnevnog boravka" za starije osobe tj. pomagala im u čišćenju doma i pripremi hrane.

Druga dva volontera ugostio je Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik. Centar ima dugu tradiciju rada s volonterima i bio je prva institucija koja je radila s međunarodnim volonterima od 1989. To je ustanova koja pruža socijalne usluge u obliku smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, savjetovanja i usluge pomoći u kući. Ove usluge pružaju se djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djeci čiji je razvoj ugrožen zbog vlastite obitelji, a stručne osobe koje pružaju usluge unutar Centra su odgajatelji, socijalni radnici i psiholozi. Volonteri su sukladno, podržavali nekoliko socijalnih radnika u njihovim redovnim aktivnostima, pomažući djeci u obavljanju školskih zadaća, a također su djeci koja su tamo boravila nudili različite radionice temeljene na vlastitim interesima i hobijima. Od heklanja do bojanja, kuhanja, biciklističkih tura, tečajeva jezika i bojanja jaja za Uskrs do zabave za Noć vještica i božićne zabave, sve su to aktivnosti u koje su volonteri uložili svoje vrijeme i ideje. Osim toga su naučili i nove vještine i znanja specifična za uklapanje u kulturološki kontekst zajednice koja ih je primila.

Udruga Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj - Slika 2

Sve aktivnosti projekta imale su naglašenu komponentu solidarnosti i potpore pa je i njihova provedba omogućila razvijanje kapaciteta lokalnih dionika u Lipiku za okretanje ka Europi jednakih mogućnosti s vrijednostima kao što su uključenost, izgradnja zajednice i naravno, solidarnost.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Intervju s volonterima i Udrugom Ocean Znanja

Ocean Znanja _ Službena facebook stranica

Advent na volonterski način - članak