Udruga Vrapčići

Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ za svoju misiju ima borbu za ljudska i građanska prava bolesnika sa psihotičnim poremećajima. Uz to, predstavlja i mjesto interakcije i integracije pojedinaca nakon proces liječenja.

Projektom „I mi smo l(j)udi“, u trajanju od 12 mjeseci, naglasak je stavljen na unaprjeđenje kvalitete života i mentalnog zdravlja mladih sa psihosocijalnim teškoćama. Kako bi se taj cilj i ostvario, organizirane su različite radionice, aktivnosti, ali i događanja u kojima su izravno sudjelovali mladi sa psihosocijalnim poteškoćama. U same projektne aktivnosti bile su uključene i obitelji mladih sa psihosocijalnim teškoćama te građani Slavonskog Broda. Neke od kojih su radionica engleskog jezika, radionica izrade sapuna, radionica fotografije, filmske projekcije, odlasci u kino i u kazalište.

Grupa na radionici  Grupa na radionici

Kroz sudjelovanje u radionicama i aktivnostima došlo je do unaprjeđenja kvalitete i mentalnog zdravlja mladih sa psihosocijalnim teškoćama i stvaranja novih poznanstava. Isto tako, sudjelovanje je potaknulo dodatan razvoj kako profesionalnih, tako i psihosocijalnih, interpersonalnih i intrapersonalnih vještina.  

Zajednička fotografija volontera i sudionika projekta  ispred kafića

Uspješnost i važnost provedenog projekta je i u njegovom širem obuhvatu sudionika, odnosno u uključivanju građana Slavonskog Broda u sam projekt. Time se ostvario cilj stvaranja pozitivnog stava prema mladima sa psihosocijalnim teškoćama i senzibilizacije građana s problemima s kojima se oni susreću.

Vidljivost projekta postignuta je kroz promotivno-informativne štandove (letci i plakati s informacijama o projektu), objave na društvenim mrežama i lokalnim portalima, gostovanjem na radiju i televiziji.

Planira se nastavak dijela projektnih aktivnosti kroz nove projekte, ali i kroz integraciju provedenih aktivnosti u stalni rad udruge. Navedene aktivnosti implementirale bi se u rad Kluba Vrapčići koji je sastavni dio same udruge gdje bi se na taj način nastavila dobra praksa pokazana ovim projektom.

Neke od medijskih objava i gostovanja: