RAY istraživanja (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes)

RAY mreža

 

                            Logotip RAY-a

 

 

Predmet istraživanja RAY mreže su programi Erasmus+ u području mladih i Europske snage solidarnosti

RAY mreža skraćeni je naziv za RAY – Research-based Analysis of European Youth Programmes, europsku mrežu koja okuplja nacionalne agencije mjerodavne za provedbu programa Erasmus+ u području mladih i Europske snage solidarnosti. Mreža je osnovana 2008. godine s ciljem istraživanja i vrednovanja programa Erasmus+: Mladi na djelu, a danas okuplja 36 nacionalnih agencija iz 34 zemlje. S generacijom programa Erasmus+, 2014.-2020. i Europske snage solidarnosti, 2018. – 2020., RAY mreža je nastavila svoje djelovanje te se u nju uključila i Agencija za mobilnost i programe EU kao predstavnica Hrvatske.

Glavni osnivači RAY mreže su Interkulturni centar (Interkulturelles Zentrum, odnosno austrijska Nacionalna agencija za Erasmus+ u području mladih) i Institut za obrazovne znanosti Sveučilišta u Innsbrucku. Njom danas upravlja RAY koordinacijski ured (od 2008. godine u austrijskoj, a od 2021. godine u finskoj Nacionalnoj agenciji) i RAY istraživačka koordinacija (nekada na Sveučilištu u Innsbrucku, od 2019. godine na Institutu Genesis (Generation and Educational Science Institute). Koordinator istraživanja, između ostaloga, na temelju provedenih anketa prikuplja nacionalne podatke zemalja članica mreže i dostavlja ih nacionalnim agencijama te analizira prikupljene podatke na transnacionalnoj razini.

Dodatne informacije nižete pronaći na službenim stranicama RAY mreže.

Koji su ciljevi RAY mreže

Ciljevi RAY mreže su:

 

 • pridonijeti osiguranju i razvoju kvalitete u provedbi europskih programa za mlade;
 • pridonijeti razvoju politika za mlade utemeljenom na dokazima, odnosno rezultatima istraživanja (evidence-based i research-informed);
 • pridonijeti prepoznavanju neformalnog obrazovanja i učenja u području mladih, posebice u kontekstu međunarodnog rada s mladima i učenja o mobilnosti;
 • promicati dijalog između tri dimenzije vezane uz područje mladih: istraživanja, politike i prakse.

Istraživanja koja se provode u okviru RAY mreže

Istraživački program RAY mreže uključuje sljedeća istraživanja:

 

 • Impact of the corona pandemic on youthwork in Europe (RAY COR)

Cilj projekta je dokumentirati i analizirati utjecaj pandemije koronavirusa na rad s mladima diljem Europe (uključujući europske programe), kao i odgovor na pandemiju i njene posljedice. Projekt uključuje svih 36 zemalja članica RAY mreže.

 

 • Impact of strategic partnerships and cooperation in Erasmus+ Youth in Action (RAY INNO)

Istraživački projekt o utjecaju, ulozi i potencijalu strateških partnerstava i suradnje u programu Erasmus +: Mladi na djelu (Ključna aktivnost 2) kao instrumentima za poticanje inovacija i razmjenu dobre prakse u području mladih. 

 

 • Strategies and practices for organisational development and learning in the European youth sector (RAY LEARN)

Istraživački projekt o strategijama i praksama za organizacijski razvoj i učenje za europske mreže i organizacije u području mladih. 

 

 • Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action (RAY MON)

Cilj je projekta istražiti širok raspon aspekata programa E+MnD kako bi se pridonijelo razvoju prakse, poboljšanju provedbe programa E+MnD te razvoju budućeg programa. Ovaj je projekt daljnji razvoj osnovne aktivnosti RAY mreže uspostavljene između 2009. i 2013., tzv. Standard Surveys, nastale u sklopu praćenja programa Mladi na djelu (2007. – 2013.), koja se provodi uz suradnju svih članica mreže.

 

 • Research project on participation and citizenship education and learning in European Youth Programmes(RAY PART)

Cilj projekta je utvrditi koji su pristupi aktivnom sudjelovanju i građanskom odgoju i obrazovanju koji se primjenjuju u projektima financiranim iz europskih programa za mlade učinkoviti u poticanju sudjelovanja i razvoju građanskih kompetencija i praksi sudionika te koji osobito potiču i osnažuju mlade da se uključe u civilno društvo i demokratski život.

 

 • Research-based analysis and monitoring of the European Solidarity Corps (RAY SOC)

Cilj je projekta istražiti širok raspon aspekata programa Europske snage solidarnosti i podijeliti nalaze istraživanja s različitim akterima i dionicima. Nadalje, nastoji pridonijeti razvoju uključenih projekata, kao i samog programa. Sve zemlje članice RAY mreže uključene u program Europske snage solidarnosti dio su ovog projekta, trenutno njih 27.

 

 • Research project on competence development and capacity building in Erasmus+: Youth in Action (RAY CAP)

Svrha je ovoga projekta istražiti procese, ishode i učinke aktivnosti osposobljavanja za osobe koje rade s mladima i voditelje mladih unutar projekata E+MnD, a posebice u sklopu financiranja projekata i podaktivnosti unutar Ključne aktivnosti 1 – Mobilnosti osoba koje rade s mladima, Ključne aktivnosti 2 – Aktivnosti transnacionalne suradnje te drugih mehanizama potpore razvoju i provedbi projekata E+MnD.

 

 • Research project on long-term effects of Erasmus+: Youth in Action on participation and active citizenship (RAY LTE)

Smisao je ovoga projekta istražiti dugoročne učinke sudjelovanja u projektima E+MnD na sudionike i voditelje projekata utemeljene na iskustvima koja „mijenjanju život” kako često ističu sudionici međunarodnih projekata mobilnosti. U sklopu projekta posebna se pozornost posvećuje vrijednostima aktivnoga građanstva i društvene participacije.

 

 

AMPEU i RAY mreža

Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u provedbi sljedećih istraživanja:

 

 • Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action (RAY MON)

 

 • Research-based analysis and monitoring of the European Solidarity Corps (RAY SOC)

 

 • Research project on participation and citizenship education and learning in European Youth Programmes(RAY PART)

 

Agencija za mobilnost i programe EU je u prethodnom programskom razdoblju sudjelovala u provedbi sljedećih istraživanja:

 

 • Impact of the corona pandemic on youthwork in Europe (RAY COR)

Rezultati RAY istraživanja

Rezultate svih do sada provedenih istraživanja RAY mreže, njihovih analiza i glavnih nalaza na transnacionalnoj razini te nacionalnih analiza drugih zemalja moguće je pročitati na službenim stranicama RAY mreže.

 

 • Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action (RAY MON)

 

Tijekom trajanja programa Erasmus+ provest će se 3 ciklusa istraživanja.

 

Rezultati prvog ciklusa istraživanja Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action (2015.-2016.):

 

Transnacionalno izvješće(analiza podataka prikupljenih na razini svih zemalja članica RAY mreže)

 

Nacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini Hrvatske)

 

Sažetak nacionalnog izvješća (sažetak nacionalnog izvješća na engleskom jeziku) 

 

 

Rezultati drugog ciklusa istraživanja Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action (2017.-2018.):

 

Transnacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini svih zemalja članica RAY mreže)

 

Nacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini Hrvatske)

 

Sažetak nacionalnog izvješća (sažetak nacionalnog izvješća na engleskom jeziku)

 

Rezultati trećeg ciklusa istraživanja Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action (2019.-2020.):

 

Transnacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini svih zemalja članica RAY mreže)

 

Rezultati komparativnog istraživanja učinaka programa Erasmus+, 2014.-2020.

 

Transnacionalno izvješće

 

 

 • Research-based analysis and monitoring of the European Solidarity Corps (RAY SOC)

 

Izvješće o provedbi Europskih snaga solidarnosti u prvoj godini programa

 

Sažetak izvješća

 

 

 • Research project on participation and citizenship education and learning in European Youth Programmes(RAY PART)

 

Transnacionalno izvješće za razdoblje 2019.-2020.

 

Sažetak izvješća