Europske Snage Solidarnosti

AMPEU kao izvor svih informacija

Potičemo sve buduće prijavitelje da se za sva pitanja i edukacije na temu programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+ obraćaju izravno Agenciji za mobilnost i programe EU (AMPEU).

 

AMPEU je jedino tijelo u Republici Hrvatskoj akreditirano za provedbu programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+ u RH te je informiranje i educiranje zainteresirane javnosti redovan posao Agencije koji se ne naplaćuje.

datum objave: 22.10.2019.