Europske Snage Solidarnosti

Baza projekata Europskih snaga solidarnosti

Baza projekata Europskih snaga solidarnosti je dostupna na ovoj poveznici. U bazi projekata se nalazi sažetak svih projekata od početka provedbe programa do danas, te će biti kontinuirano ažurirana. Projekti se mogu pretraživati putem filtera ili putem interaktivne karte Europe.

Baza se može koristiti za informiranje o mogućnostima u programu Europske snage solidarnosti, za prikupljanje projektnih ideja koje bi se možda mogle provesti i u drugoj lokalnoj zajednici, te za sve ostale potrebe. Uz sažetak projekta objavljeni su i osnovni podaci o organizatoru.

Baza projekata ESS ima i mogućnost dodavanja projekata u booklet, koji možete skinuti u pdf obliku i koji sadrži sve označene projekte. Na taj način su vam projektne ideje dostupne i bez interneta.

datum objave: 11.10.2019.