Digitalno potpisivanje ugovora 2023.

Korisnici od 2023. godine imaju mogućnost potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kvalificiranim elektroničkim potpisom. Ovaj preporučeni način potpisivanja ugovora u skladu je s načelima digitalizacije i zelenog poslovanja te predstavlja uštedu vremena i resursa. Agencija će u određenom trenutku započeti koristiti isključivo ovaj način potpisivanja ugovora te poziva sve korisnike da čim prije krenu s korištenjem ove opcije.

Pixabay

Pixabay

Preduvjeti za potpisivanje

Za potpisivanje kvalificiranim elektroničkim potpisom potrebno je posjedovati kvalificirani elektronički certifikat najviše razine sigurnosti (QES). Popis odobrenih certifikata u Hrvatskoj nalazi se na stranicama Europske komisije: Odobreni HR certifikati (FINA, AKD d.o.o., ZABA, HP d.d.)

Prilikom nabave certifikata, ustanova koja ga izdaje daje više uputa i PIN za njegovo korištenje. Ukoliko ga posjedujete, ali ga ranije niste koristili, prije početka biti će potrebno instalirati čitač kartica ili neki drugi software. Praktične upute nudi tehička podrška platforme koju AMPEU koristi za digitalno potpisivanje: Preduvjeti za epotpis – različita rješenja

Signator – platforma za potpisivanje AMPEU

U tijeku digitalnog potpisivanja ulogu imaju projektni koordinator i zakonski predstavnik ustanove.

Prvi korak je odobrenje. Odobrenje (video) je nešto poput parafa, klik kojim potvrđujete da su podaci u dokumentu ispravni i da je on spreman za potpis od strane odgovorne osobe. Za odobrenje osim svjesnog klika mišem nije potreban nikakav tehnički dodatak. Ugovor odobrava osoba koja je u prijavi navedena kao projektni koordinator.

Drugi korak je Potpis zakonskog predstavnika (video na poveznici). Potpis zakonski odgovorne osobe treba biti kvalificirani elektronički potpis (QES, potpis najvišeg stupnja sigurnosti).

Opis procedure zakonskog potpisnika

  • Aktivacijski mail – potrebno potvrditi e-mail adresu, odabrati lozinku za pristup
  • Welcome mail – više uputa za korištenje digitalnog potpisa
  • Mail „Tijek rada čeka Vašu ovjeru“ – znak da je ugovor spreman za uvid i potpis. Potrebno ući na platformu, provjeriti točnost podataka na ugovoru
  • Čitač s karticom ili token utaknuti u USB ulaz računala
  • Odabrati gumb „Potpiši“ – Karticom /USB
  • Potvrditi PINom koji ste dobili prilikom preuzimanja certifikata

Za dodatna pitanja vezana uz potpisnu platformu Signator obratite se na kvaliteta@ampeu.hr

datum objave: 21.06.2023.