Europske Snage Solidarnosti

Djelatnici AMPEU volontiraju!

Usprkos kiši, djelatnici Agencije podržali su ovogodišnju manifestaciju Hrvatska volontira kroz akciju volontiranja  u uređenju vrtova u osnovnim školama. Današnja akcija odvila se u OŠ Davorina Trstenjaka na Vrbiku.

Volontersku akciju organizirala je udruga O.A.ZA. koja upravo provodi projekt međunarodnog volontiranja u sklopu programa Erasmus+.

Agenti i volonteri iz Portugala, Španjolske, Sjeverne Makedonije, Italije, Turske, Grčke i Bugarske obrađivali su zemlju i sadili biljke uz okućnicu OŠ Davorina Trstenjaka koja već niz godina surađuje s udrugom O.A.ZA.  U sve aktivnosti udruge O.A.ZA uključeni su i učenici, nastavno i nenastavno osoblje te lokalno građanstvo.

datum objave: 21.05.2019.