Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za ESS korisnike vezane su za prioritet Uključivost i raznolikost te za jačanje kvalitete u volonterskim projektima. Aktivnosti su također vezane i za teme mentalnog zdravlja i jačanje kompetencija osoba koje rade s mladima. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 13.05.2024.