Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za ESS korisnike vezane su za jačanje kompetencija vanjskih stručnjaka i trenera, jačanje partnerstava i razmjenu iskustava te razvijanje digitalnih kompetencija. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 23.05.2023.