Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme aktivnosti koje su relevantne za korisnike ESS programa vezane su za istraživanje utjecaja volontiranja i solidarnih aktivnosti, za kreiranje digitalnog sadržaja, za inkluziju te neformalno učenje. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 17.02.2021.