Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za ESS korisnike vezane su za temu solidarnosti i projekte solidarnosti te mogućnosti zapošljavanja u okviru i nakon ESS iskustva. Dostupne su i aktivnosti vezane za principe neformalnog učenja te za početne informacije o programima za zainteresirane prijavitelje. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 28.11.2022.