Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za ESS korisnike vezane su prvenstveno za prioritet Uključivost i raznolikost u volonterskim projektima te za "Zeleni" prioritet u projektima solidarnosti. Aktivnosti su također vezane i za temu ljudskih prava, praćenja učinka, mentoriranje u projektima solidarnosti te za ESS program općenito. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 26.10.2023.