Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za korisnike vezane su za elemente održivosti u ESS projektima, za uključivanje i raznolikost, za volontiranje, temu solidarnosti, rad s izbjeglicama i migrantima te općenito za detalje i mogućnosti ESS programa. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 21.07.2022.