Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za korisnike vezane su za jačanje kapaciteta volonterskih organizacija te organizacija koje rade s mladima s manje mogućnosti, za inkluziju te za priznavanje i jačanje kompetencija osoba koje rade s mladima. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 27.09.2021.