Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za ESS korisnike vezane su za temu solidarnosti i projekte solidarnosti te za razvoj kompetencija mentora i trenera. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 11.01.2023.