Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 09.06.2021.