Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za korisnike vezane su za volontiranje, mentalno zdravlje, temu solidarnosti te pobliže projekte solidarnosti, za jačanje kapaciteta organizacija koje provode volonterske projekte te za teme održivosti i uključivosti. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 12.05.2022.