Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za korisnike vezane su za kvalitetu volonterskih projekata, inkluziju, mentoriranje volontera te za priznavanje i jačanje kompetencija osoba koje rade s mladima. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 28.07.2021.