Europske Snage Solidarnosti

Dostupne su nove NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove NET i TCA aktivnosti. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti koji je objavljen ovdje

datum objave: 01.06.2020.