Dostupne su nove NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove NET i TCA aktivnosti. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 24.09.2020.