Dostupne su nove NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove NET i TCA aktivnosti. Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

datum objave: 10.11.2020.