Info dan o procesu prijave Oznake kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) dana 9. rujna 2022. g. od 9:30 do 12:30 h organizira Info dan o procesu prijave Oznake kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći.

Ova Oznaka kvalitete potvrđuje da organizacija može provoditi kvalitetne aktivnosti solidarnosti u skladu s načelima, ciljevima i zahtjevima aktivnosti „Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a”. Dobivanje te Oznake kvalitete preduvjet je za sudjelovanje u volonterskim aktivnostima kojima se podupiru operacije humanitarne pomoći. Više informacija možete pronaći u dijelu C Vodiča za Europske snage solidarnosti.

Cilj info dana jest pružiti postojećim i potencijalnim korisnicima informacije i praktične smjernice za prijavu na poziv ESC-HUMAID-2022-QUAL-LABEL, kao i interakciju s potencijalnim partnerima i kolegama iz Europske komisije/EACEA-e. Poziv je trenutno otvoren na Funding & tender opportunities portalu.

Sesija će se održati na Microsoft Teams platformi i snimat će se.

Na sljedećoj poveznici možete pronaći prijavu za sudjelovanje i više informacija. Rok za prijave je četvrtak, 1. rujna 2022.

 

datum objave: 24.08.2022.