Europske Snage Solidarnosti

Izvještaj o provedbi Europskih snaga solidarnosti u prvoj godini programa

Izvještaj je nastao suradnjom Resursnog centra Europskih snaga solidarnosti i RAY istraživačke mreže. Uz analizu prva tri prijavna roka (karakteristike prijavljenih projekata, profili organizacija prijavitelja), obuhvaća izazove, prepreke i mogućnosti programa koje su identificirale nacionalne agencije, prijavitelji i ostali dionici, pregled mogućih preklapanja s ostalim EU izvorima financiranja, primjere provedbe projekata, identificirane potrebe za vrstom dostupnih treninga, te mapiranje dionika programa na europskoj razini.

 

Istraživanje može biti korisno svim organizacijama i pojedincima koji se žele priključiti programu ESS, a uz puni tekst izvještaja dostupan je i sažetak izvještaja.

 

datum objave: 12.06.2020.