Natječaj za Volonterske timove u područjima visokog prioriteta - rok 17.9.2020.

četvero mladih u majicama europskih snaga solidarnosti

Natječaj za Volonterske timove u područjima visokog prioriteta je otvoren do 17.9.2020.! 

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta sudjeluju u projektima kojima se podupiru volonterske aktivnosti skupina mladih iz barem dvije različite zemlje koji se okupljaju kako bi iskazali solidarnost provedbom kratkotrajnih intervencija visokog učinka namijenjenih otklanjanju društvenih poteškoća u područjima politika koja se svake godine definiraju na razini EU-a. Za potrebe ovoga poziva očekuje se da će se zahtjevima za financiranje obuhvatiti sljedeći prioriteti politike:

- odgovor na izazove u području okoliša i klimatskih promjena (osim neposrednog odgovora na katastrofe) 

- projekti za izgradnju uključivih društava, među ostalim premošćivanjem međugeneracijskih i društvenih razlika ili rješavanjem izazova povezanih s geografskom udaljenošću

- projekti namijenjeni poboljšanju mentalnog zdravlja i dobrobiti.

Primjeri vrijednih rezultata koje mogu postići volonterski timovi uključuju: npr. brigu za vrste kojima prijeti izumiranje, organizaciju obrazovnih aktivnosti u izbjegličkim kampovima itd.

Više o aktivnosti programa Europske snage solidarnosti možete saznati na stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu. Također, na navedenoj poveznici, kao i na ovoj web stranici, nalazi se Vodič kroz program ESS, koji podrobnije opisuje ovu aktivnost.

Napominjemo da ovaj natječaj centralizirano provodi EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu) te da se za sva pitanja i podršku potrebno izravno javiti EACEA-i putem e-mail adrese: EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu.

datum objave: 07.07.2020.