Obavijest potencijalnim prijaviteljima za Oznaku kvalitete

S obzirom da se u okviru priprema za provedbu nove generacije programa Europske snage solidarnosti (2021.-2027.) očekuje objava novih prijavnih obrazaca za Oznaku kvalitete (ESC50), sve potencijalne prijavitelje savjetuje se da se suzdrže od pripreme prijava za Oznaku kvalitete po postojećim obrascima (ESC52). One institucije/organizacije koje su već ispunile prijavu na postojećem obrascu imaju mogućnost podnijeti prijavu (najkasnije do 31.12.2020., odnosno isteka važenja postojećeg obrasca) ili pričekati objavu novog obrasca. Sustav će omogućiti pristup radnoj verziji prijave pripremljenoj na postojećem obrascu te kopiranje istovjetnih dijelova u novi obrazac. U slučaju potrebe za doradom prijave podnesene na starom obrascu nakon što je novi obrazac objavljen, prijavitelj će istu trebati ispuniti koristeći novi obrazac.

datum objave: 16.12.2020.