Europske Snage Solidarnosti

Opće informacije o izdavanju viza i boravišnih dozvola sudionicima iz trećih zemalja

Učenici i nastavnici koji na odgojno-obrazovne aktivnosti u okviru programa Erasmus+ dolaze kao državljani trećih zemalja dužni su u tu svrhu ishoditi vizu te regulirati privremeni boravak.

Po definiciji, državljani trećih zemalja su stranci koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europska unija, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška, Republika Island).

Ovlaštenja za ulazak i boravak sudionika iz trećih zemalja moraju se rješavati u koordinaciji s nacionalnim tijelima zemlje odredišta. Odgovornost je svih organizacija sudionica osigurati izdavanje potrebne dozvole prije planirane aktivnosti.

Direktiva o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, obrazovanja, volontiranja, učeničke razmjene itd. (Direktiva (EU) 2016/8013) predviđa da državljanin treće zemlje ima pravo na boravišnu dozvolu ili vizu ako su ispunjeni svi relevantni uvjeti. Prijave za odobrenja moraju se unaprijed dostaviti nadležnim tijelima odredišnih zemalja jer proces može trajati do 90 dana. Ako u zemlji prebivališta ne postoji konzulat odredišne zemlje, potrebno je kontaktirati nadležno ministarstvo vanjskih poslova ili ured za imigraciju, koji će dati informaciju o nadležnom konzulatu.  Nacionalne agencije nadležne za provedbu programa Erasmus + mogu davati dodatne savjete i podršku u vezi s vizama, boravišnim dozvolama, socijalnim osiguranjem itd. Općenite informacije o vizama i boravišnim dozvolama u programskim zemljama potražite ovdje.

Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za odobrenje za ulazak i boravak ovise o svrsi boravka i pravilima zemlje odredišta. Organizacije pošiljateljice trebale bi pokriti sve troškove izdavanja viza ili dozvola boravka korištenjem stavke za organizacijske troškove ili troškove upravljanja projektom. Svi troškovi koji se naplaćuju sudioniku trebaju unaprijed biti jasno objašnjeni i dogovoreni.

U Republici Hrvatskoj, prema Zakonu o strancima, kratkotrajni boravak podrazumijeva boravak do 90 dana.  Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi se u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka za državljanina treće zemlje kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza može se podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka.

Detaljnije informacije potražite na stranicama Ministarstva unutrašnjih poslova (u rubrici stranci dostupna je brošura koja se redovito ažurira).

datum objave: 08.03.2019.