Poziv za prijavu za Državnu nagradu za volontiranje i za članstvo u Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva

Pozivamo korisnike programa Europske snage solidarnosti da kandidiraju volontere, koordinatore i organizatore volontiranja za Državnu nagradu za volontiranje te da se prijave za članstvo u Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva.

Državna nagrada za volontiranje

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2021. godini. Državna nagrada za volontiranje je najviše priznanje u Republici Hrvatskoj koje se dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti.

Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja koji su u 2021. godini, sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 , 22/13 i 84/21), doprinijeli razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada za volontiranje u 2021. godini dodjeljuje se u sljedećim kategorijama: volonter/volonterka, koordinator/koordinatorica volontera i organizator volontiranja.

Rok za slanje prijava je 10. studenoga 2021. godine.

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva

Na temelju Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13 i 84/21) i Odluke o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva (Narodne novine, broj 109/21) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je i Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva iz reda organizatora volontiranja i/ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove i zamjenike članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva je 3. studenoga 2021. godine.  

datum objave: 26.10.2021.