Europske Snage Solidarnosti

Predstavljeni rezultati istraživanja 4thought on Solidarity

Resursni centar Europskih snaga solidarnosti dana 21. travnja 2020. godine predstavio je istraživanje 4thought on Solidarity. Cilj je bio istražiti koncept, definiciju i pojavne oblike solidarnosti kroz teoretski i praktičan rad s dionicima na terenu, a sa svrhom potpore u orijentiranju korisnicima Europskih snaga solidarnosti.

Prema istraživanju, zajedničke karakteristike pojma solidarnosti uključuju empatiju, ljudska prava, aktivno građanstvo i inkluziju. 

Cjelokupno istraživanje, koje uključuje metodologiju te razradu ovih i ostalih potpornih pojmova se može pronaći ovdje, a uz puni tekst istraživanja i sažetak, dostupna su i videa te infografike.

Istraživanje može biti korisno svim organizacijama i pojedincima koji se žele priključiti programu ESS.

datum objave: 22.04.2020.