Promicanje vrijednosti EU-a kroz Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Europske vrijednosti, oblikovane u Ugovoru iz Lisabona i Povelji o temeljnim pravima, odražavaju suštinu Europske unije i viziju njene budućnosti.

Poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, temeljne su vrijednosti Europske unije koje su utkane u programe Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Osim što svojim korisnicima osiguravaju stjecanje novih iskustava vještina, ova dva programa služe i kao i platforma za promicanje i prakticiranje vrijednosti koje čine srž europskog identiteta. U slučaju nepoštivanja tih odredbi, postoji mogućnost revizije ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili umanjenja iznosa dodijeljenih sredstava.

Ljudsko dostojanstvo je osnovno pravo koje oblikuje europsko društvo, vidljivo kroz programe poput Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Sloboda, temeljna vrijednost europskog identiteta, obuhvaća pravo na slobodno kretanje i izražavanje zaštićeno Poveljom o temeljnim pravima. Demokracija nije samo oblik vladavine, već način života, potičući aktivno sudjelovanje u demokratskom procesu na lokalnoj i europskoj razini. Jednakost pred zakonom i ravnopravnost spolova teže stvaranju društva s jednakim prilikama za sve. Vladavina prava osigurava neovisnost pravosuđa i pravednost za svakog građanina. Ljudska prava su srce europske zajednice, promovirana i zaštićena kroz programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, gradeći pravednije društvo za sve.

 

Zastave Europske unije

datum objave: 19.02.2024.