Europske Snage Solidarnosti

Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Europske snage solidarnosti. Obavijest za idući natječajni rok, koji se zatvara 30. travnja 2019. godine, možete pronaći ovdje.

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga podsjećamo Vas da sve zainteresirane organizacije i potencijalni prijavitelji mogu iskoristiti mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

Savjetovanje za rok 30. travnja 2019.g. bit će otvoreno od 26. ožujka do 16. travnja 2019.g.

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje do sada nisu prijavljivale Erasmus+ ili ESS projekte u području mladih kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni radi kvalitete.

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu ess@mobilnost.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca koje možete pronaći ovdje. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

Dodatne informacije za prijavitelje, kao i indikativnu financijsku alokaciju sredstava u programu možete pronaći na ovoj web stranici u dijelu Podrška (poveznica).

datum objave: 19.03.2019.