Europske Snage Solidarnosti

Uključite se u online tečaj o Europskim snagama solidarnosti!

Na platformi HOP koju održava Salto-Youth objavljen je mrežni tečaj o programu Europske snage solidarnosti!

Ovaj mrežni tečaj je namijenjen organizacijama i mladim osobama koje žele postati organizatori projekata ili sudionici. Kroz tečaj možete na zanimljiv i inovativan način saznati više informacija o programu. Trenutno su dostupna tri dijela tečaja, i to: Uvod, Priprema za prijavu, te Oznaka kvalitete, dok će u idućim mjesecima biti izdani i preostali dijelovi koji će obrađivati same projektne formate, te proces i prepoznavanje učenja kroz Youthpass.

Tečaj je u potpunosti besplatan, a dostupan je ovdje.

datum objave: 02.10.2019.