VOLiMe - Volontiranje i mentalno zdravlje od 9. do 12. rujna u Zagorju, hotel Trakošćan

Prijavite se na NET nacionalni trening pod nazivom VOLiMe - Volontiranje i mentalno zdravlje u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU od 9. do 12. srpnja u Zagorju, hotel Trakošćan.

 

Svrha treninga je osnažiti organizacije s oznakom kvalitete za promociju mentalnog zdravlja volontera. Trening je namijenjen svim predstavnicima organizacija koje zanima kako mogu doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja volontera i svojih djelatnika koji pružaju podršku volonterima.

 

Ciljevi:

 • Produbiti razumijevanje mentalnog zdravlja i istražiti ulogu organizacija u promociji mentalnog zdravlja volontera
 • Upoznati se sa stresorima i utjecajem istih na mentalno zdravlje
 • Istražiti i iskusiti različite načine brige za mentalno zdravlje volontera/djelatnika organizacije
 • Upoznati se sa znakovima pogoršanja mentalnog zdravlja i sustavom podrške volonterima
 • Identificirati uloge različitih dionika u zaštiti mentalnog zdravlja volontera u svim fazama projektnog menadžmenta
 • Predstaviti alate koji se mogu koristiti u procesu zaštite mentalnog zdravlja volontera

 

Sudionici:

Trening je namijenjen predstavnicima organizacija koji su na različite načine uključeni u pružanje podrške volonterima, a žele dobiti odgovor na sljedeća pitanja:

 • Što je to mentalno zdravlje i koja je uloga organizacije u promociji mentalnog zdravlja
 • Koji su to preduvjeti za otvaranje teme mentalno zdravlje?
 • Kako odrastaju volonteri danas i što bi primjena “pozicije znatiželje” otkrila o njima i njihovom mentalnom zdravlju?
 • Koji su to izvori stresa tijekom volonterskih projekata, kako nastaje stres, kako (si) pomoći?
 • Na koji način i uz pomoć kojih alata promovirati mentalno zdravlje volontera?
 • Koji su to znakovi pogoršanja mentalnog zdravlja i kako uspostaviti sustav podrške volonterima?
 • Kako pružiti prvu pomoć volonterima u trenucima uznemirenosti/krize?
 • Koje su moje odgovornosti i granice u brizi za mentalno zdravlje volontera?
 • Kako uspostaviti sustav podrške djelatnicima organizacija i kreirati plan otpornosti?

Napomena: Trening nije namijenjen stručnjacima pomagačkih profesija koji su iskusni i dodatno educirani u području zaštite mentalnog zdravlja!

 

Obveze sudionika:

Od svih sudionika očekuje se sljedeće:

 • ispunjavanje pripremnih zadataka vezanih za perspektivu volontera i ranjivost (zadatak ćete dobiti odmah po obavijesti da ste primljeni, a procjenjujemo da će vam trebati oko 2-3 h da izvršite zadatak)
 • sudjelovanje na pripremnoj online sesiji o perspektivi volontera (6. 9. 2024. 12.30-14.30)
 • aktivno sudjelovanje u cjelokupnom trajanju treninga (9. - 12. 9. 2024.)

Kako se trening sastoji od teorijskih inputa i iskustvenih radionica, od sudionika se očekuje aktivno sudjelovanje i spremnost za dijeljenje profesionalnih iskustava uz poštovanje vlastitih i tuđih granica te aktivan doprinos razvoju sigurnog radnog okruženja.

 

Okvir rada:

Planirani početak programa je u 15:00 h, a završetak je planiran 12. rujna s ručkom u 13:30 sati.

Sudionici će dobiti detaljan program rada zajedno s info packom odmah po obavijesti jesu li primljeni na trening.

 

Napomena: moguć prijevoz autobusom iz Zagreba i nazad za sve sudionike koji u prijavnom obrascu iskažu potrebu za organiziranim prijevozom. Polazak autobusa iz Zagreba bit će oko 12:00 h. (dolazak u Trakošćan do 13:30).

 

Troškovi:

Troškove smještaja i obroka za sve sudionike kao i sve prihvatljive putne troškove pokriva organizator. 

 

Prijava:

Prijaviti se možete do 19. kolovoza  ispunjavanjem prijavnog obrasca.

datum objave: 11.06.2024.