Webinari za projekte solidarnosti uoči roka u veljači 2023. godine

Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) u siječnju i veljači 2023. godine korisnicima nudi dva besplatna edukativna online webinara kao pripremu za prijavni rok za projekte solidarnosti, 23. veljače 2023. godine. Kao potencijalnim korisnicima, webinari su namijenjeni neformalnim skupinama mladih od 18 do 30 godina te organizacijama, ustanovama i drugim pravnim osobama koje mogu prijaviti projekte solidarnosti (više informacija o uvjetima na strani prijavitelja možete pronaći preko poveznica na kraju teksta). Na webinarima će svi zainteresirani moći provjeriti kako u projektnom prijedlogu izraziti vlastitu viziju pozitivne promjene u zajednici, u skladu s odrednicama programa Europske snage solidarnosti.

 

Ove smo godine pripremili dva webinara kako bi od općih do specifičnih, približili najvažnije i najčešće tražene informacije trenutnim i budućim korisnicima programa ESS, sve s ciljem podizanja kvalitete i relevantnosti projekata solidarnosti u lokalnim zajednicama diljem Republike Hrvatske.

 

Webinar o projektima solidarnosti

Prvi webinar pod nazivom „Imamo ideju“ održat će se 26. siječnja 2023., od 10 do 13 sati. Na njemu će biti predstavljen koncept projekata solidarnosti u kontekstu prioritetnih područja i tema u okviru programa ESS te tehničkih uvjeta za samu prijavu. Za dodatnu inspiraciju prijaviteljima, predstavit ćemo neke ranije uspješno provedene projekte solidarnosti - primjere dobre prakse. Za sve zainteresirane korisnike, tijekom i po završetku webinara, otvara se i mogućnost pojedinačnih upita i konzultacija s programskim djelatnicima.

 

Prijave za sudjelovanje putem platforme Zoom otvorene su do 24. siječnja 2023., a dodatnim informacijama i samoj prijavi možete pristupiti preko Prijavni obrazac "Imamo ideju".

 

Webinar za podizanje kvalitete prijava projekata solidarnosti

Drugi webinar, pod nazivom „Imamo dilemu“, zamišljen je kao nadogradnja i nastavak na prvi webinar, a održat će se 9. veljače 2023., od 10 do 13 sati. Za cilj ima podršku prijaviteljima pri finaliziranju projektnog prijedloga. Na webinaru će biti prezentirane najčešće nejasnoće i pitanja koje korisnici imaju pri razradi projektnih aktivnosti i uloga osoba angažiranih na projektu. Osim toga, korisnici će moći čuti koje su najčešće manjkavosti projektnih prijedloga kako bi poboljšali svoje prijave te ih dodatno uskladili sa zahtjevima programa ESS.

 

Prijave za sudjelovanje putem platforme Zoom otvorene su do 7. veljače 2023., a dodatnim informacijama i samoj prijavi možete pristupiti preko Prijavni obrazac "Imamo dilemu".

 

Svim korisnicima preporučujemo da se uključe na oba webinara te da svakako prouče Vodič kroz Europske snage solidarnosti, upute za prijavu i upute za popunjavanje prijavnog obrasca, kako bi razgovor o projektima i konzultacije učinili što produktivnijima, a u konačnici projektne prijedloge što kvalitetnijima i uspješnijima.

datum objave: 23.12.2022.