Mogućnosti sufinanciranja plaće

Neke od mogućnosti sufinanciranja plaća sudionicima projekata ESS-a

Sufinanciranje troška plaće radnika u RH moguće je ostvariti putem mjera aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Mjere se provode sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstvima za provođenje mjera u 2019. godini.

Radi sufinanciranja plaće poslodavci mogu se koristiti Potporom za zapošljavanje i Javnim radovima.

Potpora za zapošljavanje dostupna je poduzetnicima koji djeluju profitno, ali i onim organizacijama civilnog društva koje se u određenom dijelu bave gospodarskom djelatnošću, odnosno onima koje kroz dvojno knjigovodstvo mogu dokazati da uz negospodarske aktivnosti obavljaju i one gospodarske. Ovom je potporom moguće sufinanciranje do 50% godišnjeg troška bruto plaće radnika ili do 75% za osobe s invaliditetom.

Više o samoj mjeri, uvjetima koji se trebaju zadovoljiti te potrebnom dokumentacijom pogledajte ovdje.

Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju i nudi sufinanciranje (50% subvencije) ili financiranje (100% subvencije), ovisno o tome kojoj skupini sudionik javnog rada pripada. Poslodavac treba priložiti Program javnog rada koji ne smije imati komercijalan karakter niti uključivati redovan rad poslodavca koji taj program donosi.

Više o samoj mjeri, uvjetima koji se trebaju zadovoljiti te potrebnom dokumentacijom pogledajte ovdje.

U slučaju kada korisnik Programa (sudionik) dolazi iz druge države članice Europske unije, da bi poslodavac mogao koristiti neku od mjera, korisnik (sudionik) mora biti prijavljen u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na njega se primjenjuju isti uvjeti kao i na sudionika iz RH. Poveznica na informacije o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba nalazi se ovdje.

Potencijalni prijavitelji sve informacije vezane za mjere mogu pronaći stranici mjere.hr ili se izravno obratiti djelatnicima HZZ-a.

VAŽNO!!!

Da bi se sredstva odobrila, korisnik (sudionik Programa – mlada osoba) u trenutku podnošenja zahtjeva treba biti osoba mlađa od 30 godina i ne smije biti u evidenciji nezaposlenih duže od četiri mjeseca.