Ciklus osposobljavanja i vrednovanja 2020./2021.

Ciklus osposobljavanja i vrednovanja 2020/2021

Volonterima koji sudjeluju u Volonterskim projektima unutar programa Erasmus+ te sudionicima aktivnosti Volontiranja, Stažiranja i Zaposlenja pruža se dodatna potpora u provedbi i vrednovanju njihovih aktivnosti te u razumijevanju pravila i načela Programa kroz Ciklus osposobljavanja i vrednovanja (eng. Training and Evaluation Cycle; skraćeno TEC).

 

Sudionici imaju pravo i obavezu prisustvovati na osposobljavanju prije polaska (Pre-departure training), osposobljavanju po dolasku (On arrival training) i vrednovanju na sredini aktivnosti (Mid-term evaluation), a organizacije koje sudjeluju u projektu su im dužne osigurati sudjelovanje u TEC-u koji se smatra sastavnim dijelom aktivnosti.

 

  • Kako bi projekt bio uspješan, iznimno je važno pripremiti sudionike za odlazak na aktivnost te im u tu svrhu organizirati tzv. Osposobljavanje prije polaska (eng. Pre-departure training). U većini slučajeva organizacija pošiljatelj zadužena je za ovu vrstu osposobljavanja, ali u nekim slučajevima i Agencija organizira grupnu pripremu za sudionike koji odlaze na aktivnost u inozemstvo.
  • Za sve sudionike aktivnosti Volontiranja, Stažiranja i Zaposlenja koji sudjeluju na aktivnosti trajanja više od 2 mjeseca Agencija za mobilnost i programe EU organizira Osposobljavanje po dolasku (eng. ON ARRIVAL training) s ciljem pripreme sudionika za provedbu aktivnosti te pružanja pomoći u privikavanju na novo kulturološko okruženje. To je ujedno prilika sudionicima da se sretnu s drugima, podijele dotadašnja iskustva te riješe moguće nedoumice.
  • Za kratkoročne aktivnosti (u trajanju do 59 dana) Agencija ne organizira osposobljavanja, već su organizacije domaćini/potporne organizacije dužne  sudionicima organizirati osposobljavanje po dolasku kraćeg trajanja u skladu s minimalnim standardima kvalitete opisanima u Vodiču kroz program ESS.
  • Za sve sudionike aktivnosti Volontiranja, Stažiranja i Zaposlenja koji su na aktivnosti trajanja 6 mjeseci i više Agencija za mobilnost i programe EU organizira Vrednovanje na sredini aktivnosti (eng. MID-TERM evaluation) s ciljem pružanja podrške sudionicima u praćenju učenja tijekom aktivnosti, evaluacije dotadašnjeg iskustva te planiranja nastavka projekata i svojih aktivnosti.
  • Pored navedenih osposobljavanja, Agencija jednom godišnje organizira Godišnji događaj (eng. Annual event) namijenjen mladima iz Hrvatske koji su sudjelovali na aktivnostima u inozemstvu u sklopu Programa te onima zainteresiranima za sudjelovanje. Značaj je ovog sastanka u pružanju prilike sudionicima, koji su završili svoju aktivnost tijekom prethodne godine, da podijele svoja iskustva jedni s drugima i potencijalnim sudionicima.

Osim za sudionike, Agencija za mobilnost i programe EU organizira i osposobljavanja za akreditirane organizacije i organizacije s Oznakom kvalitete:

  • Osposobljavanje za organizacije koje su nedavno dobile Oznaku kvalitete
  • Godišnji događaj za akreditirane organizacije i organizacije s Oznakom kvalitete

Prijave

Trenutno se osposobljavanja u ciklusu 2020./2021. odvijaju onlineOvdje možete pronaći raspored osposobljavanja.

 

Prijave na osposobljavanje vrše se putem prijavnog obrasca koji Agencija šalje organizacijama u sklopu Poziva na osposobljavanje.

 

Ako je prijavljeni broj sudionika za određeno osposobljavanje manji od predviđenog, postoji mogućnost da Agencija za mobilnost i programe EU pozove sudionike na drugi termin osposobljavanja.

 

 

Dodatne informacije za rezidencijalne aktivnosti:

  • Troškove osposobljavanja pokriva Agencija za mobilnost i programe EU, a putni troškovi bit će vraćeni nakon zaprimljenog Zahtjeva za nadoknadu troškova koji će svaka organizacija primiti u Pozivu na osposobljavanje.

Opće mrežno osposobljavanje

Uz sudjelovanje u obaveznim osposobljavanjima u okviru ciklusa osposobljavanja i vrednovanja, volonterima i svim registriranim kandidatima na portalu Europskih snaga solidarnosti od studenog 2020. dostupno je i opcionalno Opće mrežno osposobljavanje (eng. General online training).

Opće mrežno osposobljavanje nudi 5 različitih modula (za volontere prije, tijekom i poslije aktivnosti itd.), edukativne materijale, opise aktivnosti i priručnik za njihovu provedbu.

 

Priručnici za organizacije:

 

Opće mrežno osposobljavanje