Mrežna jezična potpora (OLS)

Mrežna jezična potpora - OLS

OLS simbol (ptica)

Mrežna jezična potpora - (Online linguistic support - OLS)

 

Mrežna jezična potpora sastoji se od mrežne jezične procjene koja je obavezna za sve sudionike dugoročne službe volontiranja, stažiranja i zaposlenja (za projekte ugovorene 2018. i 2019. provodi se prije i nakon završetka službe, a za projekte ugovorene u 2020. samo prije službe) te  mrežnog jezičnog tečaja koji nije obavezan, a koji se provodi nakon prve i prije druge mrežne jezične procjene. 

 

Osim postavljenog uvjeta da je riječ o dugoročnoj službi,  da bi se moglo pristupiti mrežnom jezičnom tečaju, potrebno je da radni jezik službe bude jedan od 24 dostupnih OLS jezika. Od 2017. godine mrežna jezična procjena i jezični tečaj dostupni su i za hrvatski jezik za A1 razinu.

 

Ovisno o rezultatima mrežne jezične procjene, sudionicima se nudi mogućnost mrežnog jezičnog tečaja od A1 do C1 razine za engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski i nizozemski jezik, od A1 do B2 razine za portugalski jezik, od A1 do A2 razine za češki jezik, te tečaj za razinu A1 za ostale jezike. Kao dodatna podrška učenju jezika osigurane su i sesije uživo s temama relevantnim  za sudionike, forumi koje moderiraju izvorni govornici i tijekom kojih sudionici mogu izmjenjivati iskustva s drugima te interaktivan rad s mentorom u malim grupama.

 

 Dodatne informacije za sudionike mobilnosti

 

 Više informacija o korištenju Mrežne jezične potpore za organizacije:

 Više informacija o korištenju Mrežne jezične potpore za sudionike: 

 Opće informacije za OLS:

 Svakako pogledajte i promotivni paket za OLS !