PROVEDBA

Postupanje za korisnike u slučaju više sile u kontekstu izbijanja koronavirusa

Agencija za mobilnost i programe Europske unije redovito ažurira preporuke i informacije o provedbi programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+ u kontekstu koronavirusa te pozivamo sve korisnike da prate najnovije objave na sljedećim poveznicama: 

Najnovije informacije u kontekstu mjera protiv koronavirusa

Često postavljana pitanja i neophodni administrativni koraci, uključujući:

  • upute o postupanju prijave i evidencije mobilnosti s višom silom u Mobility Tool+
  • upute za priznavanje troškova Covid-19 testiranja i razdoblja samoizolacije
  • upute za nabavu/najma opreme i/ili usluga potrebnih za provedbu virtualnih mobilnosti

Reguliranje statusa stranih sudionika i ulazak u Hrvatsku

Informacije o proceduri i pravilima prijave boravka stranaca, uključujući nove informacije o sudjelovanju osoba iz trećih zemalja, pogledajte u rubrici opće informacije o reguliranju statusa stranih sudionika.

 

Zakon o strancima

Zakon o volonterstvu

Osnovne informacije za sudionike volontiranja i stažiranja i zaposlenja

Osnovne informacije za sudionike volontiranja, stažiranja i zaposlenja (Info kit) pomažu sudionicima da se pripreme za sudjelovanje u ESS-u. Organizacije koje imaju ulogu pružatelja podrške, odnosno potporne organizacije dužne su svakom sudioniku poslati Osnovne informacije prije početka aktivnosti.

Osnovne informacije za sudionike (HR) 

Info kit for participants (EN)

 

Ciklus osposobljavanja i vrednovanja 2020./2021.

Sudionici volontiranja, stažiranja i zaposlenja imaju pravo i obavezu prisustvovati aktivnostima Ciklusa osposobljavanja i vrednovanja (Training and Evaluation Cycle - TEC), a organizacije su im dužne osigurati sudjelovanje u TEC-u koji se smatra sastavnim dijelom aktivnosti.

Ovisno o vrsti i trajanju aktivnosti volontiranja, stažiranja i zaposlenja, za organizaciju dijela aktivnosti iz Ciklusa zadužena je Agencija, dok su za dio aktivnosti iz Cikusa zadužene organizacije.

Više informacija o ciklusu osposobljavanja i vrednovanja za 2020. i 2021. godinu.

IT platforme i alati

Upute za korištenje IT platformi i alata nalaze se na početnim stranicama korisničkih sučelja te u rubrici ESC IT Documentation na mrežnim stranicama Europske komisije.

  • PASS portal za organizacije (Placement Administratoin and Support System – PASS) – za predstavljanje, pretragu i spajanja organizacija i sudionika (samo za volontiranje, stažiranje i zaposlenje)
  • Mobility Tool+ alat za praćenje provedbe projekta (unos sudionika najkasnije 3 tjedna prije početka aktivnosti, praćenje financija, izvješća sudionika i završno izvješće). Volonteri se putem Mobility toola+ upisuju i u CIGNA osiguranje - dužnost je organizacija pošiljatelja upisati sudionike u sustav osiguranja CIGNA najkasnije 14 dana prije početka njihove aktivnosti kako bi bili osigurani od trenutka putovanja.
  • Youthpass za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja
  • Mrežna jezična potpora Online linguistic support – OLS) - aplikacija za učenje stranih jezika (samo za volontiranje, stažiranje i zaposlenje)
  • Baza projekata Europskih snaga solidarnosti – u bazi se automatski objavljuju osnovne informacije o svim odobrenim projektima

Vidljivost, širenje i iskorištavanje rezultata

Vidljivost programa ESS i financiranja EU

Prilikom provedbe projekata, kao i diseminacije i korištenja rezultata, korisnik je dužan osigurati prepoznatljivost i vidljivost programa Europske snage solidarnosti i financiranja EU u svim objavama i informativnim i promotivnim materijalima, uključujući mrežne stranice i društvene mreže, u skladu s obvezama iz sporazuma (opći i posebni uvjeti). Pravila, savjeti i materijali o vidljivosti programa ESS i financiranja EU dostupni su u rubrici Vidljivost, širenje i iskorištavanje rezultata.

 

 

Vidljivost projekta, diseminacija (širenje) i iskorištavanje rezultata

Uz obavezno osiguranje vidljivosti programa ESS i financiranja EU, korisnici trebaju osigurati i vidljivost projekta te provoditi aktivnosti širenja i iskorištavanja rezultata svog projekta. U Vodiču kroz program ESS dostupan je Prilog I. - Širenje i iskorištavanje rezultata - Praktični vodič za korisnike, u kojemu su detaljno objašnjeni ključni pojmovi, vrste rezultata, načini širenja i iskorištavanja rezultata, ciljna publika, procjena učinka itd.

 

Projekte koje Agencija proglasi primjerima dobre prakse predstavljeni su u rubrici Priče o solidarnosti: Primjeri dobre prakse, a možete nam slati i priloge za Priče sudionika.

 

Izjave sudionika o sudjelovanju

Potpisane izjave potrebno je prikupiti od svih sudionika projekta te ih po potrebi priložiti u okviru provjera koje nad korisnicima vrši Agencija za mobilnost i programe EU.

Youthpass

Youthpass je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Europske snage solidarnosti.

 

Upute za izradu potvrde i ideje za praćenje i osvještavanje učenja nalaze se na mrežnim stranicama Youthpass, te se na toj stranici nalaze i informacije, letci i brošure za program ESS.

 

Program ESS koristi ažurirane kompetencije za Youthpass. Više o novim Youthpass kompetencijama možete saznati u brošuri, dok usporedbu sa starijim sustavom možete vidjeti u ovoj kratkoj brošuri.

 

Dostupna je i publikacija "Youthpass - Valued by You, Valued by Others" pomaže pri učenju i praćenju ishoda učenja korištenjem Youthpassa