PROVEDBA

Osnovne informacije za sudionike volontiranja i stažiranja i zaposlenja (Info kit)

Osnovne informacije za sudionike volontiranja, stažiranja i zaposlenja (Info kit) Europskih snaga solidarnosti u prvom su redu namijenjene organizacijama koje imaju ulogu pružatelja podrške, odnosno potpornim organizacijama kao pomoć u pripremi sudionika za službu u Europskim snagama solidarnosti. Svaki sudionik mora dobiti primjerak Osnovnih informacija (Info kita) prije odlaska na službu u Europskim snagama solidarnosti.

Postoje info kit na hrvatskom i info kit na engleskom jeziku.

 

Vodič kroz program i korisničke upute za IT alate

Važeća hrvatska verzija Vodiča kroz program Europske snage solidarnosti za 2020.

Važeća engleska verzija Vodiča kroz program Europske snage solidarnosti za 2020.

 

Korisnički vodič za sustav PASS preko kojeg organizacije volontiranja, stažiranja ili zaposlenja mogu pronaći sudionike za svoje projekte. 

Korisničke upute za sustav Mobility Tool+ koji služi kao platforma za praćenje odobrenih projekata te kao platforma za predaju završnog izvješća projekata.

 

 

Reguliranje statusa stranih sudionika i ulazak u Hrvatsku

Informacije o proceduri i pravilima prijave boravka stranaca, uključujući nove informacije o sudjelovanju osoba iz trećih zemalja, pogledajte u rubrici opće informacije o reguliranju statusa stranih sudionika.

 

Zakon o strancima

Zakon o volonterstvu

 

Youthpass

Youthpass je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Europske snage solidarnosti.

 

Upute za izradu potvrde i ideje za praćenje i osvještavanje učenja nalaze se na mrežnim stranicama Youthpass, te se na toj stranici nalaze i informacije, letci i brošure za program ESS.

 

Program ESS koristi ažurirane kompetencije za Youthpass. Više o novim Youthpass kompetencijama možete saznati u brošuri, dok usporedbu sa starijim sustavom možete vidjeti u ovoj kratkoj brošuri.

 

Dostupna je i publikacija "Youthpass - Valued by You, Valued by Others" pomaže pri učenju i praćenju ishoda učenja korištenjem Youthpassa

 

Resursni centar Europskih snaga solidarnosti

Na stranici SALTO-a pokrenut je resursni centar Europskih snaga solidarnosti, koji će u nuditi priručnike, tool kitove i slične pomoćne alate vezane za program Europskih snaga solidarnosti.

Mrežna jezična potpora (OLS)

Upute za mrežnu jezičnu potporu pronaći ćete na Mrežna jezična potpora (OLS).