Europske Snage Solidarnosti

Otvoren natječaj za volonterske projekte, stažiranje i zaposlenje te projekte solidarnosti – rok 13.2.2019.g.

Prvi natječajni rok u 2019. godini u okviru programa Europske snage solidarnosti u području volontiranja otvoren je za aktivnosti Volonterskih projekata (pojedinačne i/ili grupne volonterske službe), stažiranje i zaposlenje te za projekte solidarnosti.

Rok za prijavu (za sve vrste aktivnosti): 13.2.2019. do 12:00h (podne, prema briselskom vremenu)! Ovaj rok je produljen dana 6.2.2019., prethodni rok je bio 7.2.2019.

Ostali rokovi u 2019. godinu su 30.4 i 1.10.2019. do 12.00h (podne, prema briselskom vremenu).

Volonterski projekti

Mogu se prijaviti pojedinačne i/ili grupne volonterske službe.

Projekti mogu započeti s provedbom u razdoblju od 1.5.2019. do 30.9.2019., te mogu trajati od 3 do 24 mjeseca.

Stažiranje i zaposlenje

Stažiranje

Stažiranje podrazumijeva stručno osposobljavanje u punom radnom vremenu u trajanju od 2 do 6 mjeseci koje se može odviti u matičnoj zemlji ili inozemstvu. U aktivnostima je naglasak na učenju i osposobljavanju kako bi se mladima pružila prilika steći relevantno radno iskustvo te pružila prilika za osobni i profesionalni razvoj.

Naknada za stažiranje pokrivena je od strane organizatora stažiranja, a sa sudionicima se potpisuje ugovor na početku stažiranja. Naknada se isplaćuje putem ugovora o radu s posebnom klauzulom.

Zaposlenje

Zaposlenje podrazumijeva rad u punom radnom vremenu u trajanju između 3 i 12 mjeseci kod poslodavca u matičnoj zemlji ili inozemstvu. Projekti zapošljavanja moraju sadržavati dimenziju učenja i osposobljavanja.

Plaću osigurava poslodavac koji s mladima potpisuje ugovor o radu sukladno pravnom okviru zemlje u kojoj se rad obavlja.

Projektni prijavitelji u području volontiranja te stažiranja i zaposlenja obavezno moraju biti nositelji oznake kvalitete. Organizacije se mogu prijaviti za oznaku kvalitete tijekom cijele godine.

Projekti solidarnosti

Kroz Projekte solidarnosti mladim se ljudima nudi prilika samostalno inicirati, razviti i provesti solidarne projekte ili akcije od važnosti za njihovu lokalnu zajednicu. Projekti solidarnosti trebaju ostvariti učinak na lokalnoj razini, ali bi također jasno trebali biti povezani s europskim prioritetima definiranim u okviru Europskih snaga solidarnosti. Kroz provedbu projekata solidarnosti mladim se ljudima nudi prilika da kroz neformalno učenje steknu korisno iskustvo, vještine i sposobnosti za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj.

Projekti solidarnosti mogu trajati od 2 do 12 mjeseci, a mogu ih provesti mladi u dobi od 18 do 30 godina iz zemalja članica Europske unije. Mladi moraju biti registrirani na Portalu Europskih snaga solidarnosti.

Projekti mogu početi u razdoblju od 1.5.2019. do 30.9.2019., a mogu trajati od 2 do 12 mjeseci.

Više informacija o Programu pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti za 2019. godinu.

Prijavni obrasci dostupni su ovdje. Za prijavu i pristup online prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički račun. Detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa nalaze se ovdje.

Dodatne informacije za prijavitelje se nalaze ovdje.

datum otvaranja: 10.12.2018.
datum zatvaranja: 13.02.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 19.12.2018.