Europske Snage Solidarnosti

Otvoren natječaj za Volonterske projekte, Stažiranje i Zaposlenje te Projekte solidarnosti – rok 7.5.2020.g.

**Rok je pomaknut na 7.5.2020. g, Više informacija ovdje.**

Drugi natječajni rok u 2020. godini u okviru programa Europske snage solidarnosti u području volontiranja otvoren je za aktivnosti Volonterskih projekata (pojedinačne i/ili grupne volonterske službe), Stažiranje i Zaposlenje te za Projekte solidarnosti.

Rok za prijavu (za sve vrste aktivnosti): 7.5.2020. do 12:00h (podne, prema briselskom vremenu). Preporuka je podnijeti projektu prijavu jedan ili više dana prije krajnjeg roka zbog mogućeg zagušenja sustava elektronskih obrazaca.

Projekti mogu započeti s provedbom u razdoblju od 1.8.2020. do 31.12.2020.

Volonterski projekti

Mogu se prijaviti pojedinačne i/ili grupne volonterske službe.

Projekti mogu trajati od 3 do 24 mjeseca.

VAŽNA NAPOMENA: Na drugom prijavnom roku u 2020. godini za aktivnosti Volonterski projekti (ESC11) i Volonterska partnerstva (ESC13) nije dostupno volontiranje unutar zemlje (in-country) sa sudionicima iz Hrvatske, s obzirom na ograničenje postotka proračuna dostupnog za aktivnosti unutar zemlje i zatražena sredstva u okviru prvog roka (11. veljače 2020.).

Aktivnosti Stažiranje i zaposlenje (ESC21) te Projekti solidarnosti (ESC31) neće imati ovakvih ograničenja te je moguće prijaviti aktivnosti sa sudionicima iz Hrvatske.

Stažiranje i Zaposlenje

Stažiranje

Stažiranje podrazumijeva stručno osposobljavanje u punom radnom vremenu u trajanju od 2 do 6 mjeseci koje se može odviti u matičnoj zemlji ili inozemstvu. U aktivnostima je naglasak na učenju i osposobljavanju kako bi se mladima pružila prilika steći relevantno radno iskustvo te pružila prilika za osobni i profesionalni razvoj.

Naknada za stažiranje pokrivena je od strane organizatora stažiranja, a sa sudionicima se potpisuje ugovor na početku stažiranja. Naknada se isplaćuje putem ugovora o radu s posebnom klauzulom.

Zaposlenje

Zaposlenje podrazumijeva rad u punom radnom vremenu u trajanju između 3 i 12 mjeseci kod poslodavca u matičnoj zemlji ili inozemstvu. Projekti zapošljavanja moraju sadržavati dimenziju učenja i osposobljavanja.

Plaću osigurava poslodavac koji s mladima potpisuje ugovor o radu sukladno pravnom okviru zemlje u kojoj se rad obavlja.

Projektni prijavitelji u području volontiranja te stažiranja i zaposlenja obavezno moraju biti nositelji oznake kvalitete. Organizacije se mogu prijaviti za oznaku kvalitete tijekom cijele godine.

Projekti solidarnosti

Kroz Projekte solidarnosti mladim se ljudima nudi prilika samostalno inicirati, razviti i provesti solidarne projekte ili akcije od važnosti za njihovu lokalnu zajednicu. Projekti solidarnosti trebaju ostvariti učinak na lokalnoj razini, ali bi također jasno trebali biti povezani s europskim prioritetima definiranim u okviru Europskih snaga solidarnosti. Kroz provedbu projekata solidarnosti mladim se ljudima nudi prilika da kroz neformalno učenje steknu korisno iskustvo, vještine i sposobnosti za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj.

Projekti solidarnosti mogu trajati od 2 do 12 mjeseci, a mogu ih provesti mladi u dobi od 18 do 30 godina iz zemalja članica Europske unije. Mladi moraju biti registrirani na Portalu Europskih snaga solidarnosti.

Upute i pomoć pri prijavi

Više informacija o Programu pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti za 2020. godinu.

Prijavni obrasci dostupni su ovdje. Za prijavu i pristup online prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički račun. Detaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa nalaze se ovdje.

Više informacija o prijavi projekata (uključujući upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca) potražite na našim mrežnim stranicama: https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/sadrzaj/podrska/prijave/

Savjetovanje projektnih prijava za rok 1. listopada 2020.g. bit će otvoreno od 6. do 27. travnja 2020. g. Više o mogućnosti savjetovanja pročitajte ovdje.

Dostupni proračun za 2. prijavni rok možete pogledati ovdje.

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 24.04.2020.