Otvoren natječaj za Volonterske projekte, Stažiranje i Zaposlenje te Projekte solidarnosti – rok 7.5.2020.g.

**Rok je pomaknut na 7.5.2020. g, Više informacija o pomicanju roka**

Drugi natječajni rok u 2020. godini u okviru programa Europske snage solidarnosti u području volontiranja otvoren je za aktivnosti Volonterskih projekata (pojedinačne i/ili grupne volonterske službe), Stažiranje i Zaposlenje te za Projekte solidarnosti.

Rok za prijavu (za sve vrste aktivnosti): 7.5.2020. do 12:00h (podne, prema briselskom vremenu). Preporuka je podnijeti projektu prijavu jedan ili više dana prije krajnjeg roka zbog mogućeg zagušenja sustava elektronskih obrazaca.

Projekti mogu započeti s provedbom u razdoblju od 1.8.2020. do 31.12.2020.

Volonterski projekti

Mogu se prijaviti pojedinačne i/ili grupne volonterske službe.

Projekti mogu trajati od 3 do 24 mjeseca.

VAŽNA NAPOMENA: Na drugom prijavnom roku u 2020. godini za aktivnosti Volonterski projekti (ESC11) i Volonterska partnerstva (ESC13) nije dostupno volontiranje unutar zemlje (in-country) sa sudionicima iz Hrvatske, s obzirom na ograničenje postotka proračuna dostupnog za aktivnosti unutar zemlje i zatražena sredstva u okviru prvog roka (11. veljače 2020.).

Aktivnosti Stažiranje i zaposlenje (ESC21) te Projekti solidarnosti (ESC31) neće imati ovakvih ograničenja te je moguće prijaviti aktivnosti sa sudionicima iz Hrvatske.

Stažiranje i Zaposlenje

Stažiranje

Stažiranje podrazumijeva stručno osposobljavanje u punom radnom vremenu u trajanju od 2 do 6 mjeseci koje se može odviti u matičnoj zemlji ili inozemstvu. U aktivnostima je naglasak na učenju i osposobljavanju kako bi se mladima pružila prilika steći relevantno radno iskustvo te pružila prilika za osobni i profesionalni razvoj.

Naknada za stažiranje pokrivena je od strane organizatora stažiranja, a sa sudionicima se potpisuje ugovor na početku stažiranja. Naknada se isplaćuje putem ugovora o radu s posebnom klauzulom.

Zaposlenje

Zaposlenje podrazumijeva rad u punom radnom vremenu u trajanju između 3 i 12 mjeseci kod poslodavca u matičnoj zemlji ili inozemstvu. Projekti zapošljavanja moraju sadržavati dimenziju učenja i osposobljavanja.

Plaću osigurava poslodavac koji s mladima potpisuje ugovor o radu sukladno pravnom okviru zemlje u kojoj se rad obavlja.

Projektni prijavitelji u području volontiranja te stažiranja i zaposlenja obavezno moraju biti nositelji oznake kvalitete. Organizacije se mogu prijaviti za oznaku kvalitete tijekom cijele godine.

Projekti solidarnosti

Kroz Projekte solidarnosti mladim se ljudima nudi prilika samostalno inicirati, razviti i provesti solidarne projekte ili akcije od važnosti za njihovu lokalnu zajednicu. Projekti solidarnosti trebaju ostvariti učinak na lokalnoj razini, ali bi također jasno trebali biti povezani s europskim prioritetima definiranim u okviru Europskih snaga solidarnosti. Kroz provedbu projekata solidarnosti mladim se ljudima nudi prilika da kroz neformalno učenje steknu korisno iskustvo, vještine i sposobnosti za svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj.

Projekti solidarnosti mogu trajati od 2 do 12 mjeseci, a mogu ih provesti mladi u dobi od 18 do 30 godina iz zemalja članica Europske unije. Mladi moraju biti registrirani na Portalu Europskih snaga solidarnosti.

Upute i pomoć pri prijavi

Više informacija o Programu pročitajte u Vodiču kroz program Europske snage solidarnosti za 2020. godinu.

Prijavni obrasci dostupni su ovdje. Za prijavu i pristup online prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički računDetaljnije upute za otvaranje EU login pristupničkog računa nalaze se ovdje.

Više informacija o prijavi projekata (uključujući upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca) potražite na našim mrežnim stranicama. 

Savjetovanje projektnih prijava za rok 1. listopada 2020.g. bit će otvoreno od 6. do 27. travnja 2020. g. Više o mogućnosti savjetovanja pročitajte ovdje.

Dostupni proračun za 2. prijavni rok možete pogledati ovdje.

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 24.04.2020.