Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu

Europska komisija je objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2022. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj Poziv se odnosi na sljedeće aktivnosti programa Europske snage solidarnosti:

- volonterski projekti

- volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

- projekti solidarnosti

- oznaka kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti

- oznaka kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći

- volontiranje u području humanitarne pomoći

A) Decentralizirane aktivnosti – prijave zaprima Agencija za mobilnost i programe EU

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu.

Volonterski projekti

23. veljače 2022.

(opcionalni rok*)

4. listopada 2022.

Projekti solidarnosti

23. veljače 2022.

(opcionalni rok**)

4. svibnja 2022.

4. listopada 2022.

*AMPEU će otvoriti za volonterske projekte samo prvi rok, a informacije o tome hoće li Agencija naknadno otvoriti drugi opcionalni rok pratite na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti)

**AMPEU neće otvarati rok u svibnju za projekte solidarnosti

  • Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

VAŽNO! Za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene do 31.12.2021. Agencija jamči da će biti obrađene do prvog roka za volonterske projekte 23.2.2022. godine, dok za prijave oznake kvalitete koje budu podnesene nakon 31.12.2021. Agencija ne jamči da će biti obrađene do prvog roka 23.2.2022. godine.

B) Centralizirane aktivnosti – prijave zaprima Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 17 sati prema briselskom vremenu.

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

6. travnja 2022.

Volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć

3. svibnja 2022.

Prijave za oznaku kvalitete za područje humanitarne pomoći mogu se dostaviti bilo kada (otvoreni poziv).

Za detaljne upute o podnošenju prijava proučite Vodič kroz program Europske snage solidarnosti na engleskom jeziku koji je sastavni dio ovog Poziva, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv. Dostupna je i hrvatska verzija Vodiča kroz Europske snage solidarnosti.

Prioriteti za 2022. za decentralizirane aktivnosti:

Na mrežnim stranicama programa Europske snage solidarnosti dostupne su informacije o proračunu, savjetovanju projektnih prijedloga, edukativnim aktivnostima umrežavanja, poveznice na prijavne obrasce i upute za njihovo ispunjavanje, odgovori na često postavljana pitanja i sve druge važne informacije.

ESC51 volonterski projekti - dodjela proračuna, kriteriji dodjele i bodovanje prioriteta

Godišnji program rada za 2022. Europske komisije (revidirana verzija od 8. ožujka 2022.) - proračun za projekte povećan je u okviru Europske godine mladih u odnosu na prvotno najavljeni proračun.

U Službenom listu Europske unije od 8. lipnja 2021. objavljena je Uredba za program Europske snage solidarnosti za razdoblje 2021.-2027. (OJ L 202 2021, 8.6.2021, str. 32-54) (Uredba na hrvatskom jezikuUredba na engleskom jeziku).

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Da
datum objave: 17.11.2021.